Novinky

08.02.2018 08:42

Oznam o prerušení prevádzky EP Kolónia 544, EP Martina Bartoňa 5171/5

Riaditeľka MŠ, L. Novomeského 1209/2, Senica oznamuje rodičom, že od piatka 9.2.2018 bude z dôvodu vysokej chorobnosti detí na odporúčanie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici prerušená prevádzka v EP Kolónia 544, EP Martina Bartoňa 5171/5. Prevádzka bude obnovená v stredu...

Celý článok

—————

30.01.2018 09:08

Oznam o prerušení prevádzky EP Hollého 744/36, EP Komenského 1039, EP Robotnícka 114/6 .

Riaditeľka MŠ, L. Novomeského 1209/2, Senica oznamuje rodičom, že od stredy  31.1.2018 bude z dôvodu vysokej chorobnosti detí na odporučenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici prerušená prevádzka v EP Hollého 744/36, EP Komenského 1039, EP Robotnícka 114/6. Prevádzka...

Celý článok

—————

30.11.2017 09:13

Oznam o prerušení prevádzky EP Martina Bartoňa5171/5

Riaditeľka MŠ, L. Novomeského 1209/2, Senica oznamuje rodičom, že v piatok 1.12.2017 bude z dôvodu vysokej chorobnosti detí na  odporučenie Regionálneho úradu verejného zdravotnítva prerušená prevádzka v EP Martina Bartoňa 5171/5. Prevádzka bude obnovená v pondelok 4.12.2017.

Celý článok

—————

24.11.2017 11:01

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY ZA ŠKOLSKÝ ROK 2016-2017

Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2016-2017.docx  

Celý článok

—————

25.05.2017 09:49

OZNAM - LETNÁ PREVÁDZKA

Letná prevádzkaEP2017.docx

Celý článok

—————

24.03.2017 10:05

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

zápis 2017-18.docx

Celý článok

—————

14.03.2017 17:13

Poďakovanie

Mgr. Marta Haslová by chcela touto cestou poďakovať p. zástupkyni Hurbanovej za svedomité zastupovanie jej osoby  od októbra 2016 do 10. marca 2017 počas PN a čerpania dovolenky. Veľká vďaka!

Celý článok

—————

13.03.2017 08:40

Oznam o zmene miesta riaditeľky materskej školy

Materská škola L. Novomeského 1209/2 Senica oznamuje zmenu miesta riaditeľky materskej školy . Nová nastupujúca riaditeľka Renáta Rýzková sa funkcie ujme od 13. marca 2017.

Celý článok

—————

31.01.2017 08:13

Oznam o prerušení prevádzky v EP Kalinčiakova 294

Riaditeľka MŠ  L. Novomeského 1209/2 Senica týmto oznamuje, že od 1.2.2017 do 3.2.2017 bude z dôvodu vysokej chorobnosti detí na odporučenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici prerušená prevádzka v EP Kalinčiakova 294. Prevádzka bude obnovená v pondelok 6.2.2017.

Celý článok

—————

23.01.2017 10:20

Oznam o prerušení prevádzky v EP Komenského 1039

Riaditeľka MŠ L. Novomeského 1209/2 Senica týmto oznamuje, že od 24.1.2017 do 27.1.2017 bude  z dôvodu vysokej chorobnosti detí na odporučenie RÚVZ v Senici prerušená prevádzka v EP Komenského 1039. Prevádzka bude obnovená v pondelok 30.1.2017.

Celý článok

—————


Kontakt

Materská škola

L. Novomeského 1209/2
Senica
905 01


Riaditeľstvo 034/6546151
Elokované pracoviská: Kalinčiakova 034/6514103

Kolónia 034/6514153

Robotnícka 034/6512551

Martina Bartoňa 034/6512101

J.Kráľa 034/6514828

Komenského 034/6512114

J.Hollého 034/6514727

L.Novomeského 034/6515291