Kontakt

 

Materská škola
ul. L. Novomeského 1209/2
905 01 Senica

Riaditeľka MŠ Senica: Renáta Rýzková

Tel.: 0346546152

         0346546151

E-mail: spz.senica@stonline.sk

 

IČO: 37840550

Zodpovedná osoba za web stránku: Ing. Ružena Junasová

Tel: 0346546151

E-mail: spz.senica@stonline.sk

 


Kontakt

Materská škola

L. Novomeského 1209/2
Senica
905 01


Riaditeľstvo 034/6546151
Elokované pracoviská: Kalinčiakova 034/6514103

Kolónia 034/6514153

Robotnícka 034/6512551

Martina Bartoňa 034/6512101

J.Kráľa 034/6514828

Komenského 034/6512114

J.Hollého 034/6514727

L.Novomeského 034/6515291