1. Júl 2013
 

Materská škola je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú jednotliví zamestnanci príslušného oddelenia   v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom. Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj odborní zamestnanci úradu najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

 

Materská škola má na svojom webovom sídle zriadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou identifikáciou:

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Materská škola

L. Novomeského 1209/2

905 01 Senica

IČO: 37840550

DIČ: 2021671003

 

 

V uvedenom profile MŠ zverejňuje nasledovné informácie:

 

Správa o zákazke

Správa o zákazke r. 2013 -  Výmena okien a dverí-Materská škola Senica.doc

Správa o zákazke r. 2014 - Výmena okien a dverí II. Materská škola Senica.pdf

Správa o zákazke r. 2015 - Výmena okien a dverí III. Materská škola Senica.pdf

Elektronické aukcie

Informácie podľa § 21 ods. 2 a 3

Informácie podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.

Informácie podľa § 44 zákona

Informácia r. 2013 - § 44 ods.2.rtf

 Informácia r. 2014- § 44 ods.2.pdf

Informácia r. 2015 - § 44 ods.2.pdf

Informácie podľa § 49a zákona (pri nadlimitných zákazkách)

Informáciu o zadaní zákazky v profile podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.

 

Číslo zákazky

Dátum zverejnenia zákazky

Predmet zákazky

Dátum

/termín/ zadania zákazky

(uzavretia zmluvy)

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa,

Č. tel.: , e-mail *

Poznámka

 1/2013  4.9.2013  Čistiace a hygienické prostriedky 2013/2014

 1.10.2013

 (30.9.2013)

Ing. Ružena Junasová t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
 2/2013  4.9.2013

 Kancelárske potreby  2013/2014

 1.10.2013

 (30.9.2013)

Ing. Ružena Junasová t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
3/2013 23.9.2013 Dodávka a montáž dverí, okien a súvisiacich častí pre MŠ Hollého 744/36, Senica 3.10.2013

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
4/2013 29.9.2013 Oprava strešného plášťa SNP 2/784  30.9.2013

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

havarijný stav
5/2013 2.10.2013 Program Alf Prémium  7.10.2013

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

Doplnok  pre interaktívne tabule

6/2013 14.10.2013 Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky r. 2014

1.1.2014

(13.11.2013)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
7/2013 14.10.2013 Dodávka mrazenej hydiny a rýb, mrazenej zeleniny a hlboko zmrazených výrovkov r. 2014

1.1.2014

(29.11.2013)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
8/1013 14.10.2013

Dodanie mäsa        v kuchynskej úprave , mäsových výrovkov a vajec    r. 2014

1.1.2014

(15.11.2013)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
9/2013 14.10.2013 Základné potraviny r. 2014

1.1.2014

(13.11.2013)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
10/2013 14.10.2013 Čerstvá zelenina, ovocie a zemiaky  r. 2014

1.1.2014

(14.11.2013)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
11/2013 14.10.2013

Dodanie mlieka a mliečnych výrovkov r. 2014

1.1.2014

(13.11.2013)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
12/2013 8.11.2013 Porevízne opravy elektrických zariadení 13.11.2013

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
13/2013 29.11.2013 Oprava bleskozvodov: SNP 2/784 a EP Čáčov 86 5.12.2013

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
14/2013 6.12.2013 Oprava podmurovky J. Hollého 744/36 9.12.2013

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

Havarijný stav
1/2014 25.8.2014  Čistiace a hygienické prostriedky 2014/2015

1.10.2014

(22.9.2014)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
2/2014 25.8.2014

 Kancelárske potreby  2014/20145

1.10.2014

(22.9.2014)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
3/2014 9.9.2014 Lektor Nemecký jazyk

1.10.2014

(25.9.2014)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
4/2014 12.9.2014 Ochranné pracovné prostriedky 2014/2015

1.10.2014

(30.9.2014)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
5/2014 26.9.2014 Oprava podlahovej krytina EP Hollého 744/36 Senica

8.10.2014

 

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
6/2014 2.10.2014 Oprava strešného plášťa MŠ Senica - EP J. Kráľa 729, EP Komenského 1039, SNP 2/784

10.10.2014

(10.10.2014)

 

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
7/2014 3.10.2014 Dodávka a montáž dverí, okien a súvisiachich častí pre EP  Čáčov 86 MŠ Senica

17.10.2014

 

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
8/2014 22.10.2014 Oprava vonkajších omietok a terás - EP MŠ ul. L. Novomeského 1209/2 Senica 3.11.2014

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
9/2014 23.10.2014 Kuchynské potreby pre ŠJ MŠ Senica 2014 13.11.2014

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
10/2014 5.11.2014 Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky r. 2015

1.1.2015

(2.12.2014)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
11/2014 5.11.2014 Dodávka mrazenej hydiny a rýb, mrazenej zeleniny a hlboko zmrazených výrovkov r. 2015

1.1.2015

(1.12.2014)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
12/2014 5.11.2014 Dodanie mäsa           v kuchynskej úprave , mäsových výrovkov a vajec    r. 2015

1.1.2015

(10.12.2014)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
13/2014 5.11.2014 Základné potraviny r. 2015

1.1.2015

(29.12.2014)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
14/2014 5.11.2014

Dodanie mlieka a mliečnych výrovkov r. 2015

1.1.2015

(18.12.2014)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
15/2014 5.11.2014 Čerstvá zelenina, ovocie a zemiaky  r. 2015 1.1.2015(3.12.2014)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
16/2014 27.11.2014 Oprava sociálneho zariadenia - prízemie EP Čáčov 86, MŠ Senica 2014/2015

15.12.2014

(11.12.2014)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
1/2015 16.2.2015 Dodávka a montáž okien a súvisiacich častí pre Mestské jasle Senica 10.3.2015

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
2/2015 16.2.2015 Oprava vonkajších  terás MŠ ul. L. Novomeského 1209/2 Senica a stavebné úpravy práčovne MŠ EP Hollého 744/36 Senica 5.3.2015

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
3/2015 13.4.2015 Oprava strešného plášťa Mestské jasle, SNP 2/784, Senica.

4.5.2015

(30.4.2015)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
4/2015 29.10.2015

Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky r. 2016

1.1.2016

(15.12.2015)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
5/2015 29.10.2015 Dodávka mrazenej hydiny a rýb, mrazenej zeleniny a hlboko zmrazených výrovkov r. 2016

1.1.2016

(15.12.2015)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
6/2015 29.10.2015 Dodanie mäsa           v kuchynskej úprave , mäsových výrovkov a vajec    r. 2016

1.1.2015

(15.12.2015)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
7/2015 29.10.2015 Základné potraviny r. 2016

1.1.2016

(7.12.2015)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
8/2015 29.10.2015

Dodanie mlieka a mliečnych výrovkov r. 2016

1.1.2016

(7.12.2015)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
9/2015 29.10.2015 Čerstvá zelenina, ovocie a zemiaky  r. 2016

1.1.2016

(10.12.2015)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
1/2016 11.2.2016 Oprava podlahovej krytiny na schodoch Materská škola L. Novomeského 1209/2, Senica. 14.3.2016

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
2/2016 11.2.2016 Čistiace a hygienické prostriedky 2016/2017 14.3.2016

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
3/2016 11.2.2016 Kancelárske potreby 2016/2017 22.3.2016

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
4/2016 29.2.2016 Maliarske práce pre MŠ EP J. Kráľa 729, Senica 16.3.2016

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
5/2016 8.3.2016 Ochranné pracovné prostriedky 2016/2017 24.3.2016

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
6/2016 8.3.2016 Oprava strešného plášťa, pavilón 2 a spojovacia chodba EP Hollého 744/36, Senica. 23,3,2016

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
7/2016 9.3.2016 Revízie technických zariadení - elektroinštalácie, bleskozvody, spotrebiče, ručná náradia v MŠ Senica 24.3.2016

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
8/2016 9.3.2016 Stavebné úpravy - osadenie prístreškov, obklady schodísk dlažbou v MŠ EP Kolónia 544, Senica. 29.3.2016

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
9/2016 24.3.2016 Stavebné práce - chodník v MŠ EP Kolónia 544, Senica 6.4.2016

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
10/2016 5.4.2016 Stavebné práce – výmena dlažby a obkladov v MŠ EP Kolónia 544, EP Kalinčiakova 294, EP Komenského 1039, Senica. 21.4.2016

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
11/2016 12.4.2016 Dodanie a montáž bezdrôtového systému zónovej regulácie vykurovania do MŠ EP Čáčov 86, Senica. 13.5.2016

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
12/2016 20.6.2016 Oprava strešného plášťa EP J. Kráľa 729 - pavilón I. , Senica 13.7.2016

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
13/2016 24.10.2016 Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky r. 2017 1.1.2017
(22.12.2016)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
14/2016 24.102016 Dodávka mrazenej hydiny a rýb, mrazenej zeleniny a hlboko zmrazených výrovkov r. 2017 1.1.2017
(14.12.2016)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
15/2016 24.10.2016 Dodanie mäsa           v kuchynskej úprave , mäsových výrovkov a vajec    r. 2017 1.1.2017
(26.11.2016)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
16/2016 24.10.2016 Základné potraviny r. 2017 1.1.2017
(14.12.2016)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
17/2016 24.10.2016 Dodanie mlieka a mliečnych výrovkov r. 2017 1.1.2017
(14.12.2016)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
18/2016 24.10.2016 Čerstvá zelenina, ovocie a zemiaky  r. 2017 1.1.2017
(30.11.2016)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
1/2017 3.4.2017 Oprava vykurovacieho systému EP Kalinčiakova 294 MŠ Senica - etapa II. 1.7.2017
(24.4.2017)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
2/2017 20.4.2017 Čistiace a hygienické prostriedky 2017/2018 1.6.2017
(10.5.2017)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
3/2017 10.10.2017 Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky r. 2018 1.1.2018
(3.11.2017)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
4/2017 10.10.2017 Dodávka mrazenej hydiny a rýb, mrazenej zeleniny a hlboko zmrazených výrovkov r. 2018 1.1.2018
(14.11.2017)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
5/2017 10.10.2017 Dodanie mäsa           v kuchynskej úprave , mäsových výrovkov a vajec    r. 2018 1.1.2018
(15.11.2017)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
6/2017 10.10.2017 Základné potraviny r. 2018 1.1.2018
(14.11.2017)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
7/2017 10.10.2017 Dodanie mlieka a mliečnych výrovkov r. 2018 1.1.2018
(14.11.2017)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
8/2017 10.10.2017 Čerstvá zelenina, ovocie a zemiaky
  r. 2018
1.1.2018
(15.11.2017)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
1/2018 5.11.2018 Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky
 r. 2019
1.1.2019
(27.11.2018)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
2/2018 5.11.2018 Dodávka mrazenej hydiny a rýb, mrazenej zeleniny a hlboko zmrazených výrovkov r. 2019 1.1.2019
(26.11.2018)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
3/2018 5.11.2018 Dodanie mäsa           v kuchynskej úprave , mäsových výrovkov a vajec
  r. 2019
1.1.2019
(27.11.2018)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
4/2018 5.11.2018 Základné potraviny
r. 2019
1.1.2019
(26.11.2018)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
5/2018 5.11.2018 Dodanie mlieka a mliečnych výrovkov r. 2019 1.1.2019
(26.11.2018)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
6/2018 5.11.2018  Čerstvá zelenina, ovocie a zemiaky
 r. 2019
1.1.2019
(26.11.2018)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
7/2018 4.12.2018 Rekonštrukcia vykurovania v EP Komenského 1039, Senica. 14.12.2018

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
       

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
       

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
       

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
       

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senicas@stonline.sk

 

 

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa doplní po uzatvorení zmluvy alebo zadania objednávky dátum zadania zákazky

Za stránku zodpovedá : Ing. Ružena Junasová

Informácie

 

Zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení novely č.546/2010 Z.z.

1. Správy o zákazkach s nízkou hodnotou :

 

    Správy o zákazkach za rok 2014:

Súhrnná správa o zákazkách I. štvrťrok 2014.pdf

Súhrnná správa o zákazkách II. štvrťrok 2014.doc

Súhrnná správa o zákazkach za III. štvrťrok 2014.doc

Súhrnná správa o zákazkách IV. štvrťrok 2014.pdf

 

 Správy o zákazkach za rok 2015:

Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2015.pdf

Súhrnná správa o zákazkách za II. štvrťrok 2015.pdf

Súhrnná správa o zákazkách III. štvrťrok 2015.pdf

Súhrnná správa o zákazkách za IV. štvrťrok 2015.pdf

 

 

Správy o zákazkach za rok 2016:

Súhrnná správa o zákazkách I. štvrťrok 2016.pdf

Súhrnná správa o zákazkách od 1.4.2016 do 17.4.2016.pdf

Súhrnná správa o zákazkách od 18.4.2016 do 30.6.2016.pdf

 Súhrnná správa podľa § 117 ods. 2 za III. štvrťrok 2016.pdf

 

Správy o zákazkách za rok 2017:

 

Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2017.pdf

 

Súhrnná správa o zákazkách za II. štvrťrok 2017.pdf

Súhrnná správa o zákazkách za III. štvrťrok 2017.pdf

 

Súhrnná správa o zadaní zákaziek za IV. štvrťrok 2017.pdf

 

Správy o zákazkách za rok 2018:

 

Súhrnná správa o zadaní zákaziek za I. štvrťrok 2018.pdf

Súhrnná správa o zadaní zákaziek za II. štvrťrok 2018.pdf

Súhrnná správa o zadaní zákaziek za III. štvrťrok 2018.pdf

Súhrnná správa o zadaní zákaziek za IV. štvrťrok 2018.pdf

Správy o zákazkách za rok 2019:

Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2019.docx

 

 

 

2.  Povinne zverejňované zmluvy  :

 

 Povinne zverejňované zmluvy  za rok 2014:

Zmluva o združenej dodávke elektriny r. 2014 - Pow-en a.s. Bratislava č. 1.pdf

Kúpna zmluva r. 2014 - Pavol Hercog , Senica č. 2.pdf

Kúpna zmluva- základné potraviny r. 2014 - Mabonex Slovakia, s. r. o. č. 3.pdf

Kúpna zmluva - mlieko, mliečne výrobky r. 2014 - Mabonex Slovakia s. r. o. č. 4.pdf

Kúpna zmluva - mäso, mäsové výrobky r. 2014 - Ondrej Rybanský, Senica č. 5.pdf

Kúpna zmluva - chlieb, pečivo a pek. výr. r. 2014 - Senické a skalické pekárne, a.s. č. 6.pdf

Kúpna zmluva - mrazené výrobky r. 2014 - Sniežik, s.r.o. Nitra č. 7.pdf

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - DERZSI č. 8 r. 2014.pdf

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - DERZSI č. 9 r. 2014.pdf

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - DERZSI č. 10 r. 2014.pdf

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - DERZSI č. 11. r. 2014.pdf

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - DERZSI č. 12 r. 2014.pdf

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - DERZSI č. 13 r. 2014.pdf

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - DERZSI č. 14 r. 2014.pdf

Zmluva o podkytovaní služby pri zbere odpadov - DERZSI č. 15 r. 2014.pdf

Kúpna zmluva Organika s. r. o. Piešťany č. 16 r. 2014.pdf

Zmluva o výpožičke č. 17 r. 2014.pdf

Zmluva o účasti na projekte Kalinčiakova č. 18 r. 2014.pdf

Zmluva o účasti na projekte Kolónia č. 19 r. 2014.pdf

Zmluva o účasti na projekte Robotnícka č. 20 r. 2014.pdf

Zmluva o účasti na projekte Čáčov č. 21 r. 2014.pdf

Zmluva o účasti na projekte J. Kráľa č. 22 r. 2014.pdf

,Zmluva o účasti na projekte Komenského č. 23 r. 2014.pdf

Zmluva o účasti na projekte Hollého č. 24 r. 2014.pdf

Zmluva o účasti na projekte L. Novomeského č. 25 r. 2014.pdf

Zmluva o dielo - Ramicon s.r.o. č 26 r. 2014.pdf

Zmluva o výpožičke č. 27 r. 2014.pdf

Zmluva o výpožičke č. 28 r. 2014.pdf

Zmluva o výpožičke č. 29 r. 2014.pdf

Zmluva o spolupráci ovocie a zelenina Fresco s.r.o. č. 30 r. 2014.pdf

Kúpna zmluva - Michal Repta - MRC č. 31 r. 2014.pdf

Kúpna zmluva - ADIS office Rehák č. 32. r. 2014.pdf

Zmluva o poskytovaní služieb - Mgr. Zuzana Knapová č. 33 r. 2014.pdf

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - Fresco s. r. o. č. 34 r. 2014.pdf

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - Fresco s. r. o. č. 35 r. 2014.pdf

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - Fresco s. r. o. č. 36 r. 2014.pdf

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - Fresco s. r. o. č. 37 r. 2014.pdf

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - Fresco s. r. o. č. 38 r. 2014.pdf

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - Fresco s. r. o. č. 39 r. 2014.pdf

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - Fresco s. r. o. č. 40 r. 2014.pdf

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - Fresco s. r. o. č. 41 r. 2014.pdf

Kúpna zmluva - Alžbeta Jurkovičová č.42 r. 2014.pdf

Zmluva o dielo - LOOP s. r. o. č. 43 r. 2014.pdf

Zmluva o dielo - GMM Trading, s. r. o. č. 44 r. 2014.pdf

Dodatok k zmluve č. 19 r. 2014.pdf

Dodatok k zmluve č. 23 r. 2014.pdf

Dodatok k zmluve č. 24 r. 2014.pdf

Zmluva o dielo - VIKO TRADE s. r. o. č. 45 r. 2014.pdf

Zmluva o dielo - FI-STAMONT PLUS, spol. s. r. o. č. 46 r. 2014.pdf

Dodatok k zmluve č. 25 r. 2014.pdf

Kúpna zmluva - A-nova s. r. o. č. 47 r. 2014.pdf

Zmluva o dielo - BYTSERVIS - UM s. r. o. Senica č. 48 r. 2014.pdf

Zmluva o zabezpečení výkonu činností pracovnej zdravotnej služby - BELJA , s. r. o. Senica č. 49 r. 2014.pdf

 

 Povinne zverejňované zmluvy  za rok 2015:

Rámcová dohoda na nákup tovaru- Sniežik s. r. o. č. 1 r. 2015.pdf

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach uzatvorená na dodávky potravinárskeho tovaru - Senické a skalické pekárne, a.s. Senica č. 2 r. 2015.pdf

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach uzatvorená na dovávky potravinárskeho tovaru - HEVRON VO Senica, č. 3 r. 2015.pdf

Rámcová kúpna zmluva - Zeleninári s. r. o. Bratislava č. 4 r. 2015.pdf

Rámcová dohoda na dodanie tovaru - Mabonex Slovakia spol. s. r. o. č. 5 r. 2015.pdf

Kúpna zmluva podľa OZ - DEMIFOOD spol. s. r. o. č. 6 r. 2015.pdf

Zmluva o dielo - Gschweng s. r. o. č. 7 r. 2015.pdf

Zmluva o dielo - VIKO TRADE s. r. o. č. 8 r. 2015.pdf

Zmluva o dielo - GMM Trading, s. r. o. Trnava č. 9 r. 2015.pdf

Zmluva o dielo - Ramicon, s. r. o. Trnava č. 10 r. 2015.pdf

Zmluva o spolupráci - Fresco s. r. o. č. 11 r. 2015.pdf

Zmluva o nájme nebytových priestorov, dodatok č. 1 a dodatok č. 2 - Detský klub č. 12 r. 2015.pdf

 Zmluva o nájme nebytových priestorov, dodatok č. 1 a dodatok č. 2 - OZ BOJA č. 13 r. 2015.pdf

Zmluva o nájme nebytových priestorov, dodatok č. 1 a dodatok č. 2 - DOMKA č. 14 r. 2015.pdf

 

 

 

Povinne zverejňované zmluvy  za rok 2016:

Kúpna zmluva - Základné potraviny, MABONEX Slovakia spol s. r. o. č. 1 r. 2016.pdf

Kúpna zmluva - Mlieko a mliečne výrobky, MABONEX Slovakia spol. s. r. o. č. 2 r. 2016.pdf

Kúpna zmluva - Čerstvá zelenina, ovocie a zemiaky , Pavol Hercog č. 3 r. 2016.pdf

Zmluva o obch. a dod. podmienkach - Snické skalické pekárne, a.s. Senica č. 4 r. 2016.pdf

Kúpna zmluva - SVAMAN, spol. s. r. o. Myjava č. 5 r. 2016.pdf

Kúpna zmluva - HEVRON VO Vojtech Ondrovič č. 6 r. 2016.pdf

Zmluva o dielo - LOOP s. r. o. Senica č. 7 r. 2016.pdf

Kúpna zmluva - Michal Repta - MRC č. 8 r. 2016.pdf

Zmluva o dielo - Jozef Čech č. 9 r. 2016.pdf

Kúpna zmluva - Alžbeta Jurkovičová č. 10 r. 2016.pdf

Zmluva o dielo - GMM TRADING s. r. o. č. 11 r. 2016.pdf

Kúpna zmluva - Eduard Rehák ADIS č. 12 r. 2016.pdf

Zmluva o poskytovaní služieb - Kudláč Pavo č. 13 r. 2016.pdf

Zmluva o dielo - FI STAMONT PLUS spol. s. r. o. č. 14 r. 2016.pdf

Zmluva o dielo - FI-STAMONT PLUS spol. s. r. o. č. 15 r. 2016.pdf

Zmluva o dielo - BYTSERVIS Senica s. r. o. č. 16 r. 2016.pdf

Zmluva o dielo - AMICUS SK s. r. o. č. 17 r. 2016.pdf

Zmluva o spolupráci - Fresco s. r. o. č. 18 r. 2016.pdf

Zmluva o dielo - GMM TRADING s. r. o. č. 19 r. 2016.pdf

Zmluva o dielo - Dodatok č. 1 - Jozef Čech č. 20 r. 2016.pdf

Zmluva o poskytovaní odborných činností v oblasti bezpečnosti detských ihrísk - Transportexpert, s. r. o. Zvolen č. 21. r. 2016.pdf

 

Kúpna zmluva - Pavol Hercog č. 22 r. 2016.pdf

Kúpna zmluva - SVAMAN, spol. s. r. o. č. 23 r. 2016.pdf

Kúpna zmluva - Mabonex Slovakia spol. s. r. o. č. 24 r. 2016.pdf

Kúpna zmluva - Mabonex Slovakia spol. s. r. o. č. 25 r. 2016.pdf

Kúpna zmluva - Mabonex Slovakia spol. s. r. o. č. 26 r. 2016.pdf

Darovacia zmluva - VZP, a.s. č. 27 r. 2016.pdf

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach - Senické a skalické pekárne , a.s. Senica č. 28 r. 2016.pdf

 

 

Povinne zverejňované zmluvy za rok 2017:

Komisinárska zmluva - LE CHEQUEB DEJEUNER č.1 r. 2017.pdf

Zmluva o dielo - Bytservis - UM spol. s. r. o. č. 2 r. 2017.pdf

Zmluva o spolupráci - Fresco s. r. o. č. 3 r. 2017.pdf

Kúpna zmluva - Michal Repta MRC č. 4 r. 2017.pdf

Dodatok č. 1 r. 2017 ku Kúpnej zmluve na dodanie tovaru - Mabonex Slovakia spol. s. r. o. č. 24 r. 2016.pdf

Zmluva o spolupráci Fresco plus, s. r. o. č. 5 r. 2017.pdf

Dohoda o zmene zmluvy Organika s. r. o. č. 6 r. 2017.pdf

Zmluva 125BO2017 - TS Senica a.s. č. 7 r. 2017.pdf

Zmluva o zabezpečení úloh na úseku ochrany pred požiarmi a BOZP - Belja, s. r. o. Senica č. 8 r. 2017.pdf

Dohoda č. 101069 o pomoci v hmotnej núdzi - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica č. 9 r. 2017.pdf

Kúpna zmluva Mrazená hydina a ryby, mrazená zelenina a hlboko zmrazené výrobky - MABONEX SLOVAKIA spol. s. r. o. č. 10 r. 2017.pdf

Kúpna zmluva Základné potraviny - MABONEX SLOVAKIA spol. s. r. o. č. 11 r. 2017.pdf

Kúpna zmluva Mlieko a mliečne výrobky - MABONEX SLOVAKIA spol. s. r. o. č. 12 r. 2017.pdf

Kúpna zmluva - Čerstvá zelenina, ovocie a zemiaky2018 - Pavol Hercog č. 13 r. 2017.pdf

Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov - Detský klub č. 14 r. 2017.pdf

Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov - OZ BOJA č. 15 r. 2017.pdf

Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov - DOMKA č. 16 r. 2017.pdf

 Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach - Senické a skalické pekárne, a.s. Senica č. 17 r. 2017.pdf

Kúpna zmluva - Vojtech Ondrovič , HEVRON VO Senica č. 18 r. 2017.pdf

Zmluva o poskytovaní kvalif. dôveryhodnej služby vyhotovenia a overenia kvalif. certifikátov pre el. pečať - NBÚ Bratislava č. 19 r. 2017.pdf

Zmluva o združenej dodávke elektriny - Pow-en č. 20 r. 2017.pdf

 

 

Povinne zverejňované zmluvy za rok 2018:

Zmluva o nájme bytu č. 1 r. 2018.pdf

Dodatok k Zmluve o dodávke plynu č. 2 r. 2018.pdf

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Belja s. r. o. č. 3 r. 2018.pdf

Zmluva o spolupráci a kúpna zmluva - Lunys, s. r. o. č. 4 r. 2018.pdf

Zmluva o poskytrovaní služby pri zbere odpadu - Zuzana Slavkovská - DHC č. 5 r. 2018.pdf

Kúpna zmluva - Pavol Hercog č. 6 r. 2018.docx

Kúpna zmluva - Mäsovýroba Kopčany s. r. o. č. 7 r. 2018.pdf

Kúpna zmluva - Mabonex Slovakia spol. s. r. o. č. 8 r. 2018.docx

Kúpna zmluva - Mabonex Slovakia spol. s. r. o. č. 9 r. 2018.docx

Kúpna zmluva - Mabonex Slovakia spol. s. r. o. č. 10 r. 2018.docx

Kúpna zmluva - Senické a skalické pekárne, a.s. č. 11 r. 2018.docx

Zmluva o dielo - Bytservis Senica s. r. o. č. 12 r. 2018.pdf

 

Povinne zverejňované zmluvy za rok 2019:

 

Kúpna zmluva - Svaman, spol. s. r. o. č. 1 r. 2019.docx

Zmluva o poskytovaní služieb -revízie elektr. zar. Guštafík ,s. r. o. č. 2 r. 2019.docx

Zmluva o dodávke plynu_dodatok č. 005 - SPP Bratislava č. 3. r. 2019.docx

Kúpna zmluva - Michal Repta - MRC č. 4 r. 2019.docx

Kúpna zmluva - Mgr. Eduard Rehák - ADIS č. 5 r. 2019.docx

 

 

3. Dodávateľské faktúry za tovary a služby :

 

     

         Dodávateľské faktúry za tovary a služby za rok 2014:

dod. faktúry 1.1.-31.1.2014.pdf

dod. faktúry 1.2.-28.2014.pdf

dod. faktúry 1.3.-31.3.2014.pdf

dod. faktúry 1.4.-30.4.2014.pdf

dod. faktúry 1.5.-31.5.2014.pdf

dod. faktúry 1.6.-30.6.2014.pdf

dod.faktúry 1.7.-31.7.2014.pdf

dod. faktúry 1.8.-31.8.2014.pdf

dod. faktúry 1.9.-30.9.2014.pdf

dod. faktúry 1.10.-31.10.2014.pdf

dod. faktúry 1.11.-30.11.2014.pdf

dod. faktúry 1.12.-31.12.2014.pdf

  Dodávateľské faktúry za tovary a služby za rok 2015:

dod. faktúry 1.1.-31.1.2015.pdf

dod. faktúry 1.2.-28.2.2015.pdf

dod. faktúry 1.3.-31.3.2015.pdf

dod. faktúry 1.4.-30.4.2015.pdf

dod. faktúry 1.5.-31.5.2015.pdf

dod. faktúry 1.6.-30.6.2015.pdf

dod. faktúry 1.7.-31.7.2015.pdf

dod. faktúry 1.8.-31.8.2015.pdf

dod.faktúry 1.9.-30.9.2015.pdf

dod. faktúry 1.10.-31.10.2015.pdf

dod. faktúry 1.11.-30.11.2015.pdf

dod. faktúry 1.12.-31.12.2015.pdf

Dodávateľské faktúry za tovary a služby za rok 2016:

dod. faktúry 1.1.-31.1.2016.pdf

dod. faktúry 1.2.-29.2.2016.pdf

dod. faktúry 1.3.-31.3.2016.pdf

dod faktúry 1.4.-30.4.2016.pdf

dod. faktúry 1.5.-31.5.2016.pdf

dod. faktúry 1.6.-30.6.2016.pdf

dod. faktúry 1.7.-31.7.2016.pdf

dod. faktúry 1.8.-31.8.2016.pdf

dod. faktúry 1.9.-30.9.2016.pdf

dod. faktúry 1.10.-31.10.2016.pdf

dod. faktúry 1.11.-30.11.2016.pdf

dod. faktúry 1.12.-31.12.2016.pdf

 

 

Dodávateľské faktúry za tovary a služby za rok 2017:

dod. faktúry 1.1.-31.1.2017.pdf

dod. faktúry 1.2.-28.2.2017.pdf

dod. faktúry 1.3.-31.3.2017.pdf

dod. faktúry 1.4.-30.4.2017.pdf

dod. faktúry 1.5.-31.5.2017.pdf

dod. faktúry 1.6.-30.6.2017.pdf

dod. faktúry 1.7.-31.7.2017.pdf

dod. faktúry 1.8.-31.8.2017.pdf

dod. faktúry 1.9.-30.9.2017.pdf

dod. faktúry 1.10.-31.10.2017.pdf

dod. faktúry 1.11.-30.11.2017.pdf

dod. faktúry 1.12.-31.12.2017.pdf

 

Dodávateľské faktúry za tovary a služby za rok 2018:

dod. faktúry 1.1.-31.1.2018.pdf

dod. faktúry 1.2.-28.2.2018.pdf

dod. faktúry 1.3.-31.3.2018.pdf

dod. faktúry 1.4.-30.4.2018.pdf

dod. faktúry 1.5.-31.5.2018.pdf

dod. faktúry 1.6.-30.6.2018.pdf

dod. faktúry 1.7.-31.7.2018.pdf

dod. faktúry 1.8.-31.8.2018.pdf

dod. faktúry 1.9.-30.9.2018.pdf

 dod. faktúry 1.10.-31.10.2018.pdf

dod. faktúry 1.11.-30.11.2018.pdf

dod. faktúry 1.12.-31.12.2018.pdf

 

Dodávateľské faktúry za tovary a služby za rok 2019:

dod. faktúry 1.1.-31.1.2019.docx

dod. faktúry 1.2.-28.2.2019.docx

dod. faktúry 1.3.-31.3.2019.docx

dod. faktúry 1.4.-30.4.2019.docx

dod. faktúry 1.5.-31.5.2019.docx

 

 

   4. Odberateľské faktúry za tovary a služby :

 

        Odberateľské faktúry za tovary a služby za rok 2014:

odber. faktúry 1.1.-31.1.2014.pdf

odber. faktúry 1.3.-31.3.2014.pdf

odber. faktúry 1.4.-30.4.2014.pdf

odber. faktúry 1.7.-31.7.2014.pdf

odber. faktúry 1.8.-31.8.2014.pdf

odber. faktúry 1.10.-31.10.2014.pdf

 Odberateľské faktúry za tovary a služby za rok 2015:

odber. fakt. 1.1.-31.1.2015.pdf

odber. faktúry 1.2.-28.2.2015.pdf

odber. faktúry 1.4.-30.4.2015.pdf

odber. faktúry 1.5.-31.5.2015.pdf

odber. faktúry 1.7.-31.7.2015.pdf

odber. faktúry 1.10.-31.10.2015.pdf

Odberateľské faktúry za tovary a služby za rok 2016:

odber. faktúry 1.1.-31.1.2016.pdf

odber. faktúry 1.4.-30.4.2016.pdf

odber. faktúry 1.5.-31.5.2016.pdf

odber. faktúry 1.7.-31.7.2016.pdf

odber. faktúry 1.10.-31.10.2016.pdf

 

Odberateľské faktúry za tovary a služby za rok 2017:

odber. faktúry 1.1.-31.1.2017.pdf

odber. faktúry 1.3.-31.3.2017.pdf

odber. faktúry 1.7.-31.7.2017.pdf

odber. faktúry 1.10.-31.10.2017.pdf

Odberateľské faktúry za  tovary a služby za rok 2018:

odber. faktúry 1.1.-31.1.2018.pdf

odber. faktúry 1.2.-28.2.2018.pdf

odber. faktúry 1.4.-30.4.2018.pdf

odber. faktúry 1.10.-31.10.2018.pdf

Odberateľské faktúry za tovary a služby za rok 2019:

odber. faktúry 1.1.-31.1.2019.docx

odber. faktúry 1.4.-30.4.2019.docx

odber. faktúry 1.5.-31.5.2019.docx

 

 

5. Správa o čerpaní rozpočtu :

 

Správa - čerpanie rok 2014.doc

Správa - čerpanie rok 2015.doc

Správa - čerpanie rok 2016.doc

Správa - čerpanie rok 2017.pdf

Správa - čerpanie rok 2018.docx

 

 

6. Kolektívne zmluvy:

Kolektívna zmluva na rok 2015.pdf

Kolektívna zmluva na rok 2016.pdf

Kolektívna zmluva na rok 2017.pdf

kolektívna zmluva 2018.docx

Kolektívna zmluva 2019.docx

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 


Kontakt

Materská škola

L. Novomeského 1209/2
Senica
905 01


Riaditeľstvo 034/6546151
Elokované pracoviská: Kalinčiakova 034/6514103

Kolónia 034/6514153

Robotnícka 034/6512551

Martina Bartoňa 034/6512101

J.Kráľa 034/6514828

Komenského 034/6512114

J.Hollého 034/6514727

L.Novomeského 034/6515291