1. Júl 2013
 

Materská škola je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú jednotliví zamestnanci príslušného oddelenia   v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom. Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj odborní zamestnanci úradu najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

 

Materská škola má na svojom webovom sídle zriadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou identifikáciou:

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Materská škola

L. Novomeského 1209/2

905 01 Senica

IČO: 37840550

DIČ: 2021671003

 

 

V uvedenom profile MŠ zverejňuje nasledovné informácie:

 

Správa o zákazke

Správa o zákazke r. 2013 -  Výmena okien a dverí-Materská škola Senica.doc

Správa o zákazke r. 2014 - Výmena okien a dverí II. Materská škola Senica.pdf

Správa o zákazke r. 2015 - Výmena okien a dverí III. Materská škola Senica.pdf

Elektronické aukcie

Informácie podľa § 21 ods. 2 a 3

Informácie podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.

Informácie podľa § 44 zákona

Informácia r. 2013 - § 44 ods.2.rtf

 Informácia r. 2014- § 44 ods.2.pdf

Informácia r. 2015 - § 44 ods.2.pdf

Informácie podľa § 49a zákona (pri nadlimitných zákazkách)

Informáciu o zadaní zákazky v profile podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.

 

Číslo zákazky

Dátum zverejnenia zákazky

Predmet zákazky

Dátum

/termín/ zadania zákazky

(uzavretia zmluvy)

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa,

Č. tel.: , e-mail *

Poznámka

 1/2013  4.9.2013  Čistiace a hygienické prostriedky 2013/2014

 1.10.2013

 (30.9.2013)

Ing. Ružena Junasová t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
 2/2013  4.9.2013

 Kancelárske potreby  2013/2014

 1.10.2013

 (30.9.2013)

Ing. Ružena Junasová t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
3/2013 23.9.2013 Dodávka a montáž dverí, okien a súvisiacich častí pre MŠ Hollého 744/36, Senica 3.10.2013

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
4/2013 29.9.2013 Oprava strešného plášťa SNP 2/784  30.9.2013

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

havarijný stav
5/2013 2.10.2013 Program Alf Prémium  7.10.2013

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

Doplnok  pre interaktívne tabule

6/2013 14.10.2013 Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky r. 2014

1.1.2014

(13.11.2013)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
7/2013 14.10.2013 Dodávka mrazenej hydiny a rýb, mrazenej zeleniny a hlboko zmrazených výrovkov r. 2014

1.1.2014

(29.11.2013)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
8/1013 14.10.2013

Dodanie mäsa        v kuchynskej úprave , mäsových výrovkov a vajec    r. 2014

1.1.2014

(15.11.2013)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
9/2013 14.10.2013 Základné potraviny r. 2014

1.1.2014

(13.11.2013)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
10/2013 14.10.2013 Čerstvá zelenina, ovocie a zemiaky  r. 2014

1.1.2014

(14.11.2013)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
11/2013 14.10.2013

Dodanie mlieka a mliečnych výrovkov r. 2014

1.1.2014

(13.11.2013)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
12/2013 8.11.2013 Porevízne opravy elektrických zariadení 13.11.2013

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
13/2013 29.11.2013 Oprava bleskozvodov: SNP 2/784 a EP Čáčov 86 5.12.2013

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
14/2013 6.12.2013 Oprava podmurovky J. Hollého 744/36 9.12.2013

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

Havarijný stav
1/2014 25.8.2014  Čistiace a hygienické prostriedky 2014/2015

1.10.2014

(22.9.2014)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
2/2014 25.8.2014

 Kancelárske potreby  2014/20145

1.10.2014

(22.9.2014)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
3/2014 9.9.2014 Lektor Nemecký jazyk

1.10.2014

(25.9.2014)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
4/2014 12.9.2014 Ochranné pracovné prostriedky 2014/2015

1.10.2014

(30.9.2014)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
5/2014 26.9.2014 Oprava podlahovej krytina EP Hollého 744/36 Senica

8.10.2014

 

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
6/2014 2.10.2014 Oprava strešného plášťa MŠ Senica - EP J. Kráľa 729, EP Komenského 1039, SNP 2/784

10.10.2014

(10.10.2014)

 

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
7/2014 3.10.2014 Dodávka a montáž dverí, okien a súvisiachich častí pre EP  Čáčov 86 MŠ Senica

17.10.2014

 

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
8/2014 22.10.2014 Oprava vonkajších omietok a terás - EP MŠ ul. L. Novomeského 1209/2 Senica 3.11.2014

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
9/2014 23.10.2014 Kuchynské potreby pre ŠJ MŠ Senica 2014 13.11.2014

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
10/2014 5.11.2014 Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky r. 2015

1.1.2015

(2.12.2014)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
11/2014 5.11.2014 Dodávka mrazenej hydiny a rýb, mrazenej zeleniny a hlboko zmrazených výrovkov r. 2015

1.1.2015

(1.12.2014)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
12/2014 5.11.2014 Dodanie mäsa           v kuchynskej úprave , mäsových výrovkov a vajec    r. 2015

1.1.2015

(10.12.2014)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
13/2014 5.11.2014 Základné potraviny r. 2015

1.1.2015

(29.12.2014)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
14/2014 5.11.2014

Dodanie mlieka a mliečnych výrovkov r. 2015

1.1.2015

(18.12.2014)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
15/2014 5.11.2014 Čerstvá zelenina, ovocie a zemiaky  r. 2015 1.1.2015(3.12.2014)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
16/2014 27.11.2014 Oprava sociálneho zariadenia - prízemie EP Čáčov 86, MŠ Senica 2014/2015

15.12.2014

(11.12.2014)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
1/2015 16.2.2015 Dodávka a montáž okien a súvisiacich častí pre Mestské jasle Senica 10.3.2015

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
2/2015 16.2.2015 Oprava vonkajších  terás MŠ ul. L. Novomeského 1209/2 Senica a stavebné úpravy práčovne MŠ EP Hollého 744/36 Senica 5.3.2015

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
3/2015 13.4.2015 Oprava strešného plášťa Mestské jasle, SNP 2/784, Senica.

4.5.2015

(30.4.2015)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
4/2015 29.10.2015

Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky r. 2016

1.1.2016

(15.12.2015)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
5/2015 29.10.2015 Dodávka mrazenej hydiny a rýb, mrazenej zeleniny a hlboko zmrazených výrovkov r. 2016

1.1.2016

(15.12.2015)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
6/2015 29.10.2015 Dodanie mäsa           v kuchynskej úprave , mäsových výrovkov a vajec    r. 2016

1.1.2015

(15.12.2015)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
7/2015 29.10.2015 Základné potraviny r. 2016

1.1.2016

(7.12.2015)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
8/2015 29.10.2015

Dodanie mlieka a mliečnych výrovkov r. 2016

1.1.2016

(7.12.2015)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
9/2015 29.10.2015 Čerstvá zelenina, ovocie a zemiaky  r. 2016

1.1.2016

(10.12.2015)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
1/2016 11.2.2016 Oprava podlahovej krytiny na schodoch Materská škola L. Novomeského 1209/2, Senica. 14.3.2016

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
2/2016 11.2.2016 Čistiace a hygienické prostriedky 2016/2017 14.3.2016

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
3/2016 11.2.2016 Kancelárske potreby 2016/2017 22.3.2016

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
4/2016 29.2.2016 Maliarske práce pre MŠ EP J. Kráľa 729, Senica 16.3.2016

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
5/2016 8.3.2016 Ochranné pracovné prostriedky 2016/2017 24.3.2016

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
6/2016 8.3.2016 Oprava strešného plášťa, pavilón 2 a spojovacia chodba EP Hollého 744/36, Senica. 23,3,2016

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
7/2016 9.3.2016 Revízie technických zariadení - elektroinštalácie, bleskozvody, spotrebiče, ručná náradia v MŠ Senica 24.3.2016

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
8/2016 9.3.2016 Stavebné úpravy - osadenie prístreškov, obklady schodísk dlažbou v MŠ EP Kolónia 544, Senica. 29.3.2016

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
9/2016 24.3.2016 Stavebné práce - chodník v MŠ EP Kolónia 544, Senica 6.4.2016

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
10/2016 5.4.2016 Stavebné práce – výmena dlažby a obkladov v MŠ EP Kolónia 544, EP Kalinčiakova 294, EP Komenského 1039, Senica. 21.4.2016

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
11/2016 12.4.2016 Dodanie a montáž bezdrôtového systému zónovej regulácie vykurovania do MŠ EP Čáčov 86, Senica. 13.5.2016

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
12/2016 20.6.2016 Oprava strešného plášťa EP J. Kráľa 729 - pavilón I. , Senica 13.7.2016

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
13/2016 24.10.2016 Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky r. 2017 1.1.2017
(22.12.2016)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
14/2016 24.102016 Dodávka mrazenej hydiny a rýb, mrazenej zeleniny a hlboko zmrazených výrovkov r. 2017 1.1.2017
(14.12.2016)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
15/2016 24.10.2016 Dodanie mäsa           v kuchynskej úprave , mäsových výrovkov a vajec    r. 2017 1.1.2017
(26.11.2016)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
16/2016 24.10.2016 Základné potraviny r. 2017 1.1.2017
(14.12.2016)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
17/2016 24.10.2016 Dodanie mlieka a mliečnych výrovkov r. 2017 1.1.2017
(14.12.2016)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
18/2016 24.10.2016 Čerstvá zelenina, ovocie a zemiaky  r. 2017 1.1.2017
(30.11.2016)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
1/2017 3.4.2017 Oprava vykurovacieho systému EP Kalinčiakova 294 MŠ Senica - etapa II. 1.7.2017
(24.4.2017)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
2/2017 20.4.2017 Čistiace a hygienické prostriedky 2017/2018 1.6.2017
(10.5.2017)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
3/2017 10.10.2017 Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky r. 2018 1.1.2018
(3.11.2017)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
4/2017 10.10.2017 Dodávka mrazenej hydiny a rýb, mrazenej zeleniny a hlboko zmrazených výrovkov r. 2018 1.1.2018
(14.11.2017)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
5/2017 10.10.2017 Dodanie mäsa           v kuchynskej úprave , mäsových výrovkov a vajec    r. 2018 1.1.2018
(15.11.2017)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
6/2017 10.10.2017 Základné potraviny r. 2018 1.1.2018
(14.11.2017)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
7/2017 10.10.2017 Dodanie mlieka a mliečnych výrovkov r. 2018 1.1.2018
(14.11.2017)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
8/2017 10.10.2017 Čerstvá zelenina, ovocie a zemiaky
  r. 2018
1.1.2018
(15.11.2017)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
1/2018 5.11.2018 Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky
 r. 2019
1.1.2019
(27.11.2018)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
2/2018 5.11.2018 Dodávka mrazenej hydiny a rýb, mrazenej zeleniny a hlboko zmrazených výrovkov r. 2019 1.1.2019
(26.11.2018)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
3/2018 5.11.2018 Dodanie mäsa           v kuchynskej úprave , mäsových výrovkov a vajec
  r. 2019
1.1.2019
(27.11.2018)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
4/2018 5.11.2018 Základné potraviny
r. 2019
1.1.2019
(26.11.2018)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
5/2018 5.11.2018 Dodanie mlieka a mliečnych výrovkov r. 2019 1.1.2019
(26.11.2018)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
6/2018 5.11.2018  Čerstvá zelenina, ovocie a zemiaky
 r. 2019
1.1.2019
(26.11.2018)

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
7/2018 4.12.2018 Rekonštrukcia vykurovania v EP Komenského 1039, Senica.  

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
       

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
       

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
       

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senica@stonline.sk

 
       

Ing. Ružena Junasová

t. č. 0346546151

e-mail: spz.senicas@stonline.sk

 

 

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa doplní po uzatvorení zmluvy alebo zadania objednávky dátum zadania zákazky

Za stránku zodpovedá : Ing. Ružena Junasová

Informácie

 

Zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení novely č.546/2010 Z.z.

1. Správy o zákazkach s nízkou hodnotou :

 

 

        Správy o zákazkach za rok 2013:

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. štvrťrok 2013.pdf

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. štvrťrok 2013.pdf

Súhrnná správa o zákazkach za III. štvrťrok 2013.pdf

Súhrnná správa o zákazkách za IV. štvrťrok 2013.pdf

 

    Správy o zákazkach za rok 2014:

Súhrnná správa o zákazkách I. štvrťrok 2014.pdf

Súhrnná správa o zákazkách II. štvrťrok 2014.doc

Súhrnná správa o zákazkach za III. štvrťrok 2014.doc

Súhrnná správa o zákazkách IV. štvrťrok 2014.pdf

 

 Správy o zákazkach za rok 2015:

Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2015.pdf

Súhrnná správa o zákazkách za II. štvrťrok 2015.pdf

Súhrnná správa o zákazkách III. štvrťrok 2015.pdf

Súhrnná správa o zákazkách za IV. štvrťrok 2015.pdf

 

 

Správy o zákazkach za rok 2016:

Súhrnná správa o zákazkách I. štvrťrok 2016.pdf

Súhrnná správa o zákazkách od 1.4.2016 do 17.4.2016.pdf

Súhrnná správa o zákazkách od 18.4.2016 do 30.6.2016.pdf

 Súhrnná správa podľa § 117 ods. 2 za III. štvrťrok 2016.pdf

 

Správy o zákazkách za rok 2017:

 

Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2017.pdf

 

Súhrnná správa o zákazkách za II. štvrťrok 2017.pdf

Súhrnná správa o zákazkách za III. štvrťrok 2017.pdf

 

Súhrnná správa o zadaní zákaziek za IV. štvrťrok 2017.pdf

 

Správy o zákazkách za rok 2018:

 

Súhrnná správa o zadaní zákaziek za I. štvrťrok 2018.pdf

Súhrnná správa o zadaní zákaziek za II. štvrťrok 2018.pdf

Súhrnná správa o zadaní zákaziek za III. štvrťrok 2018.pdf

 

 

 

2.  Povinne zverejňované zmluvy  :

 

 

    Povinne zverejňované zmluvy  za rok 2013:

Kúpna zmluva na rok 2013 - Sniežik , s. r. o., č. 1.pdf

Kúpna zmluva na rok 2013 - HURBAN trade s. r. o. č. 2.pdf

Kúpna zmluva na rok 2013 - Vojtech Ondrovič HEVRON VO č. 3.pdf

Kúpna zmluva na rok 2013 - Liana Suchovská č. 4.pdf

Kúpna zmluva na rok 2013 - Senické a skalické pekárne, a. s. č. 5.pdf

Kúpna zmluva na rok 2013 - MABONEX Slovakia s. r. o. č. 6.pdf

Zmluva o dielo r. 2013 - FI-STAMONT Plus spol. s. r. o. č. 7.pdf

Zmluva o dielo r. 2013- TASTE Miroslav Včelka č. 8.pdf

Zmluva o dielo r. 2013 - BYTSERVIS - UM s. r. o. č. 9.pdf

Zmluva o dielo r. 2013 - TASTE M. Včelka č. 10.pdf

Zmluva o dielo r. 2013 - GEOS Dojč č. 11.pdf

Zmluva o spolupráci r. 2013 - Fresco s. r. o. č. 12.pdf

Zmluva o dielo r. 2013 - Mella plus s. r. o. č. 13.pdf

Zmluva o dielo r. 2013 - Stavfin a.s. , Trenčín č. 14.pdf

Kúpna zmluva r. 2013 - Michal Repta - MRC, Brezová pod Bradlom č. 15.pdf

Kúpna zmluva r. 2013 - ADIS - Eduard Rehák, Senica č. 16.pdf

Zmluva o dielo r. 2013 - Taste - Miroslav Včelka č. 17.pdf

Zmluva o dielo r. 2013 - EURO Stavmont, s. r. o. č. 18.pdf

Zmluva o dielo r. 2013 - Euro Stavmont. s. r. o. č. 19.pdf

Zmluva o dielo r. 2013 - Taste Miroslav Včelka č. 20.pdf

 

 Povinne zverejňované zmluvy  za rok 2014:

Zmluva o združenej dodávke elektriny r. 2014 - Pow-en a.s. Bratislava č. 1.pdf

Kúpna zmluva r. 2014 - Pavol Hercog , Senica č. 2.pdf

Kúpna zmluva- základné potraviny r. 2014 - Mabonex Slovakia, s. r. o. č. 3.pdf

Kúpna zmluva - mlieko, mliečne výrobky r. 2014 - Mabonex Slovakia s. r. o. č. 4.pdf

Kúpna zmluva - mäso, mäsové výrobky r. 2014 - Ondrej Rybanský, Senica č. 5.pdf

Kúpna zmluva - chlieb, pečivo a pek. výr. r. 2014 - Senické a skalické pekárne, a.s. č. 6.pdf

Kúpna zmluva - mrazené výrobky r. 2014 - Sniežik, s.r.o. Nitra č. 7.pdf

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - DERZSI č. 8 r. 2014.pdf

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - DERZSI č. 9 r. 2014.pdf

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - DERZSI č. 10 r. 2014.pdf

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - DERZSI č. 11. r. 2014.pdf

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - DERZSI č. 12 r. 2014.pdf

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - DERZSI č. 13 r. 2014.pdf

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - DERZSI č. 14 r. 2014.pdf

Zmluva o podkytovaní služby pri zbere odpadov - DERZSI č. 15 r. 2014.pdf

Kúpna zmluva Organika s. r. o. Piešťany č. 16 r. 2014.pdf

Zmluva o výpožičke č. 17 r. 2014.pdf

Zmluva o účasti na projekte Kalinčiakova č. 18 r. 2014.pdf

Zmluva o účasti na projekte Kolónia č. 19 r. 2014.pdf

Zmluva o účasti na projekte Robotnícka č. 20 r. 2014.pdf

Zmluva o účasti na projekte Čáčov č. 21 r. 2014.pdf

Zmluva o účasti na projekte J. Kráľa č. 22 r. 2014.pdf

,Zmluva o účasti na projekte Komenského č. 23 r. 2014.pdf

Zmluva o účasti na projekte Hollého č. 24 r. 2014.pdf

Zmluva o účasti na projekte L. Novomeského č. 25 r. 2014.pdf

Zmluva o dielo - Ramicon s.r.o. č 26 r. 2014.pdf

Zmluva o výpožičke č. 27 r. 2014.pdf

Zmluva o výpožičke č. 28 r. 2014.pdf

Zmluva o výpožičke č. 29 r. 2014.pdf

Zmluva o spolupráci ovocie a zelenina Fresco s.r.o. č. 30 r. 2014.pdf

Kúpna zmluva - Michal Repta - MRC č. 31 r. 2014.pdf

Kúpna zmluva - ADIS office Rehák č. 32. r. 2014.pdf

Zmluva o poskytovaní služieb - Mgr. Zuzana Knapová č. 33 r. 2014.pdf

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - Fresco s. r. o. č. 34 r. 2014.pdf

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - Fresco s. r. o. č. 35 r. 2014.pdf

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - Fresco s. r. o. č. 36 r. 2014.pdf

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - Fresco s. r. o. č. 37 r. 2014.pdf

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - Fresco s. r. o. č. 38 r. 2014.pdf

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - Fresco s. r. o. č. 39 r. 2014.pdf

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - Fresco s. r. o. č. 40 r. 2014.pdf

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - Fresco s. r. o. č. 41 r. 2014.pdf

Kúpna zmluva - Alžbeta Jurkovičová č.42 r. 2014.pdf

Zmluva o dielo - LOOP s. r. o. č. 43 r. 2014.pdf

Zmluva o dielo - GMM Trading, s. r. o. č. 44 r. 2014.pdf

Dodatok k zmluve č. 19 r. 2014.pdf

Dodatok k zmluve č. 23 r. 2014.pdf

Dodatok k zmluve č. 24 r. 2014.pdf

Zmluva o dielo - VIKO TRADE s. r. o. č. 45 r. 2014.pdf

Zmluva o dielo - FI-STAMONT PLUS, spol. s. r. o. č. 46 r. 2014.pdf

Dodatok k zmluve č. 25 r. 2014.pdf

Kúpna zmluva - A-nova s. r. o. č. 47 r. 2014.pdf

Zmluva o dielo - BYTSERVIS - UM s. r. o. Senica č. 48 r. 2014.pdf

Zmluva o zabezpečení výkonu činností pracovnej zdravotnej služby - BELJA , s. r. o. Senica č. 49 r. 2014.pdf

 

 Povinne zverejňované zmluvy  za rok 2015:

Rámcová dohoda na nákup tovaru- Sniežik s. r. o. č. 1 r. 2015.pdf

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach uzatvorená na dodávky potravinárskeho tovaru - Senické a skalické pekárne, a.s. Senica č. 2 r. 2015.pdf

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach uzatvorená na dovávky potravinárskeho tovaru - HEVRON VO Senica, č. 3 r. 2015.pdf

Rámcová kúpna zmluva - Zeleninári s. r. o. Bratislava č. 4 r. 2015.pdf

Rámcová dohoda na dodanie tovaru - Mabonex Slovakia spol. s. r. o. č. 5 r. 2015.pdf

Kúpna zmluva podľa OZ - DEMIFOOD spol. s. r. o. č. 6 r. 2015.pdf

Zmluva o dielo - Gschweng s. r. o. č. 7 r. 2015.pdf

Zmluva o dielo - VIKO TRADE s. r. o. č. 8 r. 2015.pdf

Zmluva o dielo - GMM Trading, s. r. o. Trnava č. 9 r. 2015.pdf

Zmluva o dielo - Ramicon, s. r. o. Trnava č. 10 r. 2015.pdf

Zmluva o spolupráci - Fresco s. r. o. č. 11 r. 2015.pdf

Zmluva o nájme nebytových priestorov, dodatok č. 1 a dodatok č. 2 - Detský klub č. 12 r. 2015.pdf

 Zmluva o nájme nebytových priestorov, dodatok č. 1 a dodatok č. 2 - OZ BOJA č. 13 r. 2015.pdf

Zmluva o nájme nebytových priestorov, dodatok č. 1 a dodatok č. 2 - DOMKA č. 14 r. 2015.pdf

 

 

 

Povinne zverejňované zmluvy  za rok 2016:

Kúpna zmluva - Základné potraviny, MABONEX Slovakia spol s. r. o. č. 1 r. 2016.pdf

Kúpna zmluva - Mlieko a mliečne výrobky, MABONEX Slovakia spol. s. r. o. č. 2 r. 2016.pdf

Kúpna zmluva - Čerstvá zelenina, ovocie a zemiaky , Pavol Hercog č. 3 r. 2016.pdf

Zmluva o obch. a dod. podmienkach - Snické skalické pekárne, a.s. Senica č. 4 r. 2016.pdf

Kúpna zmluva - SVAMAN, spol. s. r. o. Myjava č. 5 r. 2016.pdf

Kúpna zmluva - HEVRON VO Vojtech Ondrovič č. 6 r. 2016.pdf

Zmluva o dielo - LOOP s. r. o. Senica č. 7 r. 2016.pdf

Kúpna zmluva - Michal Repta - MRC č. 8 r. 2016.pdf

Zmluva o dielo - Jozef Čech č. 9 r. 2016.pdf

Kúpna zmluva - Alžbeta Jurkovičová č. 10 r. 2016.pdf

Zmluva o dielo - GMM TRADING s. r. o. č. 11 r. 2016.pdf

Kúpna zmluva - Eduard Rehák ADIS č. 12 r. 2016.pdf

Zmluva o poskytovaní služieb - Kudláč Pavo č. 13 r. 2016.pdf

Zmluva o dielo - FI STAMONT PLUS spol. s. r. o. č. 14 r. 2016.pdf

Zmluva o dielo - FI-STAMONT PLUS spol. s. r. o. č. 15 r. 2016.pdf

Zmluva o dielo - BYTSERVIS Senica s. r. o. č. 16 r. 2016.pdf

Zmluva o dielo - AMICUS SK s. r. o. č. 17 r. 2016.pdf

Zmluva o spolupráci - Fresco s. r. o. č. 18 r. 2016.pdf

Zmluva o dielo - GMM TRADING s. r. o. č. 19 r. 2016.pdf

Zmluva o dielo - Dodatok č. 1 - Jozef Čech č. 20 r. 2016.pdf

Zmluva o poskytovaní odborných činností v oblasti bezpečnosti detských ihrísk - Transportexpert, s. r. o. Zvolen č. 21. r. 2016.pdf

 

Kúpna zmluva - Pavol Hercog č. 22 r. 2016.pdf

Kúpna zmluva - SVAMAN, spol. s. r. o. č. 23 r. 2016.pdf

Kúpna zmluva - Mabonex Slovakia spol. s. r. o. č. 24 r. 2016.pdf

Kúpna zmluva - Mabonex Slovakia spol. s. r. o. č. 25 r. 2016.pdf

Kúpna zmluva - Mabonex Slovakia spol. s. r. o. č. 26 r. 2016.pdf

Darovacia zmluva - VZP, a.s. č. 27 r. 2016.pdf

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach - Senické a skalické pekárne , a.s. Senica č. 28 r. 2016.pdf

 

 

Povinne zverejňované zmluvy za rok 2017:

Komisinárska zmluva - LE CHEQUEB DEJEUNER č.1 r. 2017.pdf

Zmluva o dielo - Bytservis - UM spol. s. r. o. č. 2 r. 2017.pdf

Zmluva o spolupráci - Fresco s. r. o. č. 3 r. 2017.pdf

Kúpna zmluva - Michal Repta MRC č. 4 r. 2017.pdf

Dodatok č. 1 r. 2017 ku Kúpnej zmluve na dodanie tovaru - Mabonex Slovakia spol. s. r. o. č. 24 r. 2016.pdf

Zmluva o spolupráci Fresco plus, s. r. o. č. 5 r. 2017.pdf

Dohoda o zmene zmluvy Organika s. r. o. č. 6 r. 2017.pdf

Zmluva 125BO2017 - TS Senica a.s. č. 7 r. 2017.pdf

Zmluva o zabezpečení úloh na úseku ochrany pred požiarmi a BOZP - Belja, s. r. o. Senica č. 8 r. 2017.pdf

Dohoda č. 101069 o pomoci v hmotnej núdzi - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica č. 9 r. 2017.pdf

Kúpna zmluva Mrazená hydina a ryby, mrazená zelenina a hlboko zmrazené výrobky - MABONEX SLOVAKIA spol. s. r. o. č. 10 r. 2017.pdf

Kúpna zmluva Základné potraviny - MABONEX SLOVAKIA spol. s. r. o. č. 11 r. 2017.pdf

Kúpna zmluva Mlieko a mliečne výrobky - MABONEX SLOVAKIA spol. s. r. o. č. 12 r. 2017.pdf

Kúpna zmluva - Čerstvá zelenina, ovocie a zemiaky2018 - Pavol Hercog č. 13 r. 2017.pdf

Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov - Detský klub č. 14 r. 2017.pdf

Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov - OZ BOJA č. 15 r. 2017.pdf

Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov - DOMKA č. 16 r. 2017.pdf

 Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach - Senické a skalické pekárne, a.s. Senica č. 17 r. 2017.pdf

Kúpna zmluva - Vojtech Ondrovič , HEVRON VO Senica č. 18 r. 2017.pdf

Zmluva o poskytovaní kvalif. dôveryhodnej služby vyhotovenia a overenia kvalif. certifikátov pre el. pečať - NBÚ Bratislava č. 19 r. 2017.pdf

Zmluva o združenej dodávke elektriny - Pow-en č. 20 r. 2017.pdf

 

 

Povinne zverejňované zmluvy za rok 2018:

Zmluva o nájme bytu č. 1 r. 2018.pdf

Dodatok k Zmluve o dodávke plynu č. 2 r. 2018.pdf

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Belja s. r. o. č. 3 r. 2018.pdf

Zmluva o spolupráci a kúpna zmluva - Lunys, s. r. o. č. 4 r. 2018.pdf

Zmluva o poskytrovaní služby pri zbere odpadu - Zuzana Slavkovská - DHC č. 5 r. 2018.pdf

Kúpna zmluva - Pavol Herzog č. 6 r. 2018.pdf

Kúpna zmluva - Mäsovýroba Kopčany s. r. o. č. 7 r. 2018.pdf

Kúpna zmluva - MABONEX SLOVAKIA spol.s. r. o. č. 8 r. 2018.pdf

Kúpna zmluva - MABONEX SLOVAKIA spol.s. r. o. č. 9 r. 2018.pdf

Kúpna zmluva - MABONEX SLOVAKIA spol.s. r. o. č. 10 r. 2018.pdf

 

 

3. Objednávky tovarov a služieb :

 

   Objednávky tovarov a služieb za rok 2013:

Objednávka č. 1 r. 2013.pdf

Objednávka č. 2 r. 2013.pdf

Objednávka č. 3 r. 2013.pdf

Objednávka č. 4 r. 2013.pdf

Objednávka č. 5 r. 2013.pdf

Objednávka č. 6 r. 2013.pdf

Objednávka č. 7 r. 2013.pdf

Objednávka č. 8 r. 2013.pdf

Objednávka č. 9 r. 2013.pdf

Objednávka č. 10 r. 2013.pdf

Objednávka č. 11 r. 2013.pdf

Objednávka č. 12 r, 2013.pdf

Objednávka č. 13 r. 2013.pdf

Objednávka č. 14 r. 2013.pdf

Objednávka č. 15 r. 2013.pdf

Objednávka č. 16 r. 2013.pdf

Objednávka č. 17 r. 2013.pdf

Objednávka č. 18 r. 2013.pdf

Objednávka č. 19 r. 2013.pdf

Objednávka č. 20 r. 2013.pdf

Objednávka č. 21 r. 2013.pdf

Objednávka č. 22 r. 2013.pdf

Objednávka č. 23 r. 2013.pdf

Objednávka č. 24 r. 2013.pdf

Objednávka č. 25 r. 2013.pdf

Objednávka č. 26 r. 2013.pdf

Objednávka č. 27 r. 2013.pdf

Objednávka č. 28 r. 2013.pdf

Objednávka č. 29 r. 2013.pdf

Objednávka č. 30 r. 2013.pdf

Objednávka č. 31 r. 2013.pdf

Objednávka č. 32 r. 2013.pdf

Objednávka č. 33 r. 2013.pdf

Objednávka č. 34 r. 2013.pdf

Objednávka č. 35 r. 2013.pdf

Objednávka č. 36 r. 2013.pdf

Objednávka č. 37 r. 2013.pdf

Objednávka č. 38 r. 2013.pdf

Objednávka č. 39 r. 2013.pdf

Objednávka č. 40 r. 2013.pdf

Objednávka č. 41 r. 2013.pdf

Objednávka č. 42 r. 2013.pdf

Objednávka č. 43 r. 2013.pdf

Objednávka č. 44 r. 2013.pdf

Objednávka č. 45 r. 2013.pdf

Objednávka č. 46 r. 2013.pdf

Objednávka č. 47 r. 2013 - stornovaná

Objednávka č. 48 r. 2013.pdf

Objednávka č. 49 r. 2013.pdf

Objednávka č. 50 r. 2013.pdf

Objednávka č. 51 r. 2013.pdf

Objednávka č. 52 r. 2013.pdf

Objednávka č. 53 r. 2013.pdf

Objednávka č. 54 r. 2013.pdf

Objednávka č. 55 r. 2013.pdf

Objednávka č. 56 r. 2013.pdf

Objednávka č. 57 r. 2013.pdf

Objednávka č. 58 r. 2013.pdf

Objednávka č. 59 r. 2013.pdf

Objednávka č. 60 r. 2013.pdf

Objednávka č. 61 r. 2013.pdf

Objednávka č. 62 r. 2013.pdf

Objednávka č. 63 r. 2013.pdf

Objednávka č. 64 r. 2013.pdf

Objednávka č. 65 r. 2013.pdf

Objednávka č. 66 r. 2013.pdf

Objednávka č. 67 r. 2013.pdf

Objednávka č. 68 r. 2013.pdf

Objednávka č. 69 r. 2013.pdf

Objednávka č. 70 r. 2013.pdf

Objednávka č. 71 r. 2013.pdf

Objednávka č. 72 r. 2013.pdf

Objednávka č. 73 r. 2013.pdf

Objednávka č. 74 r. 2013.pdf

Objednávka č. 75 r. 2013.pdf

Objednávka č. 76 r. 2013.pdf

Objednávka č. 77 r. 2013.pdf

Objednávka č. 78 r. 2013.pdf

Objednávka č. 79 r. 2013.pdf

Objednávka č. 80 r. 2013.pdf

Objednávka č. 81 r. 2013.pdf

Objednávka č. 82 r. 2013.pdf

Objednávka č. 83 r. 2013.pdf

Objednávka č. 84 r. 2013.pdf

Objednávka č. 85 r. 2013.pdf

Objednávka č. 86 r. 2013.pdf

Objednávka č. 87 r. 2013.pdf

Objednávka č. 88 r. 2013.pdf

Objednávka č. 89 r. 2013.pdf

 

   Objednávky tovarov a služieb za rok 2014:

 Objednávka č. 1 r. 2014.pdf

Objednávka č. 2 r. 2014.pdf

Objednávka č. 3 r. 2014.pdf

Objednávka č. 4 r. 2014.pdf

Objednávka č. 5 r. 2014.pdf

Objednávka č. 6 r. 2014.pdf

Objednávka č. 7 r. 2014.pdf

Objednávka č. 8 r. 2014.pdf

Objednávka č. 9 r. 2014.pdf

Objednávka č. 10 r. 2014.pdf

Objednávka č. 11 r. 2014.pdf

Objednávka č. 12 r. 2014.pdf

Objednávka č. 13 r. 2014.pdf

Objednávka č. 14 r. 2014.pdf

Objednávka č. 15 r. 2014.pdf

Objednávka č. 16 r. 2014.pdf

Objednávka č. 17 r. 2014.pdf

Objednávka č. 18 r. 2014.pdf

Objednávka č. 19 r. 2014.pdf

Objednávka č. 20 r. 2014.pdf

Objednávka č. 21 r. 2014.pdf

Objednávka č. 22 r. 2014.pdf

Objednávka č. 23 r. 2014.pdf storno

Objednávka č. 24 r. 2014.pdf

Objednávka č. 25 r. 2014.pdf

Objednávka č. 26 r. 2014.pdf storno

Objednávka č. 27 r. 2014.pdf

Objednávka č. 28 r. 2014.pdf

Objednávka č. 29 r. 2014.pdf

Objednávka č. 30 r. 2014.pdf

Objednávka č. 31 r. 2014.pdf

Objednávka č. 32 r. 2014.pdf

Objednávka č. 33 r. 2014.pdf

Objednávka č. 34 r. 2014.pdf

Objednávka č. 35 r. 2014.pdf

Objednávka č. 36 r. 2014.pdf

Objednávka č. 37 r. 2014.pdf

Objednávka č. 38 r. 2014.pdf

Objednávka č. 39 r. 2014.pdf

Objednávka č. 40 r. 2014.pdf

Objednávka č. 41 r. 2014.pdf

Objednávka č. 42 r. 2014.pdf

Objednávka č. 43 r. 2014.pdf

Objednávka č. 44 r. 2014.pdf

Objednávka č. 45 r. 2014.pdf

Objednávka č. 46 r. 2014.pdf

Objednávka č. 47 r. 2014.pdf

Objednávka č. 48 r. 2014.pdf

Objednávka č. 49 r. 2014.pdf

Objednávka č. 50 r. 2014.pdf

Objednávka č. 51 r. 2014.pdf

Objednávka č. 52 r. 2014.pdf

Objednávka č. 53 r. 2014.pdf

Objednávka č. 54 r. 2014.pdf

Objednávka č. 55 r. 2014.pdf

Objednávka č. 56 r. 2014.pdf

Objednávka č. 57 r. 2014.pdf

Objednávka č. 58 r. 2014.pdf

Objednávka č. 59 r. 2014.pdf

Objednávka č. 60 r. 2014.pdf

Objednávka č. 61 r. 2014.pdf

Objednávka č. 62 r. 2014.pdf

Objednávka č. 63 r. 2014.pdf

Objednávka č. 64 r. 2014.pdf

Objednávka č. 65 r. 2014.pdf

Objednávka č. 66 r. 2014.pdf

Objednávka č. 67 r. 2014.pdf

Objednávka č. 68 r. 2014.pdf

Objednávka č. 69 r. 2014.pdf

Objednávka č. 70 r. 2014.pdf

Objednávka č. 71 r. 2014.pdf

Objednávka č. 72 r. 2014.pdf

Objednávky tovarov a služieb za rok 2015:

Objednávka č. 1 r. 2015.pdf

Objednávka č. 2 r. 2015.pdf

Objednávka č. 3 r. 2015.pdf storno

Objednávka č. 4 r. 2015.pdf

Objednávka č. 5 r. 2015.pdf

Objednávka č. 6 r. 2015.pdf

Objednávka č. 7 r. 2015.pdf

Objednávka č. 8 r. 2015.pdf

Objednávka č. 9 r. 2015.pdf

Objednávka č. 10 r. 2015.pdf

Objednávka č. 11 r. 2015.pdf

Objednávka č. 12 r. 2015.pdf

Objednávka č. 13 r. 2015.pdf

Objednávka č. 14 r. 2015.pdf

Objednávka č. 15 r. 2015.pdf

Objednávka č. 16 r. 2015.pdf

Objednávka č. 17 r. 2015.pdf

Objednávka č. 18 r. 2015.pdf

Objednávka č. 19 r. 2015.pdf

Objednávka č. 20 r. 2015.pdf

Objednávka č. 21 r. 2015.pdf

Objednávka č. 22 r. 2015.pdf

Objednávka č. 23 r. 2015.pdf

Objednávka č. 24 r. 2015.pdf

Objednávka č. 25 r. 2015.pdf

Objednávka č. 26 r. 2015.pdf

Objednávka č. 27 r. 2015.pdf

Objednávka č. 28 r. 2015.pdf

Objednávka č. 29 r. 2015.pdf

Objednávka č. 30 r. 2015.pdf

Objednávka č. 31 r. 2015.pdf

Objednávka č. 32 r. 2015.pdf

Objednávka č. 33 r. 2015.pdf

Objednávka č. 34 r. 2015.pdf

Objednávka č. 35 r. 2015.pdf

Objednávka č. 36 r. 2015.pdf

Objednávka č. 37 r. 2015.pdf

Objednávka č. 38 r. 2015.pdf

Objednávka č. 39 r. 2015.pdf

Objednávka č. 40 r. 2015.pdf

Objednávka č. 41 r. 2015.pdf

Objednávka č. 42 r. 2015.pdf

Objednávka č. 43 r. 2015.pdf

Objednávka č. 44 r. 2015.pdf

Objednávka č. 45 r. 2015.pdf

 

Objednávky tovarov a služieb za rok 2016:

Objednávka č. 1 r. 2016.pdf

Objednávka č. 2 r. 2016.pdf

Objednávka č. 3 r. 2016.pdf

Objednávka č. 4 r. 2016.pdf

Objednávka č. 5 r. 2016.pdf

Objednávka č. 6 r. 2016.pdf

Objednávka č. 7 r. 2016.pdf

Objednávka č. 8 r. 2016.pdf

Objednávka č. 9 r. 2016.pdf

 Objednávka č. 10 r. 2016.pdf

Objednávka č. 11 r. 2016.pdf

Objednávka č. 12 r. 2016.pdf

Objednávka č. 13 r. 2016.pdf

Objednávka č. 14 r. 2016.pdf

Objednávka č. 15 r. 2016.pdf

Objednávka č. 16 r. 2016.pdf

Objednávka č. 17 r. 2016.pdf

Objednávka č. 18 r. 2016.pdf

Objednávka č. 19 r. 2016.pdf

Objednávka č. 20 r. 2016.pdf

 

Objednávka č. 21 r. 2016.pdf

Objednávka č. 22 r. 2016.pdf

 Objednávka č. 23 r. 2016.pdf

Objednávka č. 24 r. 2016.pdf

Objednávka č. 25 r. 2016.pdf

Objednávka č. 26 r. 2016.pdf

Objednávka č. 27 r. 2016.pdf

Objednávka č. 28 r. 2016.pdf

Objednávka č. 29 r. 2016.pdf

Objednávka č. 30 r. 2016.pdf

Objednávka č. 31 r. 2016.pdf

Objednávka č. 32 r. 2016.pdf

 

Objednávka č. 33 r. 2016.pdf

Objednávka č. 34 r. 2016.pdf

Objednávka č. 35 r. 2016.pdf

Objednávka č. 36 r. 2016.pdf

Objednávka č. 37 r. 2016.pdf

Objednávka č. 38 r. 2016.pdf

Objednávka č. 39 r. 2016.pdf

Objednávka č. 40 r. 2016.pdf

Objednávka č. 41 r. 2016.pdf

Objednávka č. 42 r. 2016.pdf

Objednávka č. 43 r. 2016.pdf

Objednávka č. 44 r. 2016.pdf

Objednávka č. 45 r. 2016.pdf

Objednávka č. 46 r. 2016.pdf

Objednávka č. 47 r. 2016.pdf

Objednávka č. 48 r. 2016.pdf

Objednávka č. 49 r. 2016.pdf

Objednávka č. 50 r. 2016.pdf

Objednávka č. 51 r. 2016.pdf

Objednávka č. 52 r. 2016.pdf

Objednávka č. 53 r. 2016.pdf

Objednávky tovarov a služieb rok 2017:

 

Objednávka č. 1 r. 2017.pdf

Objednávka č. 2 r. 2017.pdf

Objednávka č. 3 r. 2017.pdf

Objednávka č. 4 r. 2017.pdf

Objednávka č. 5 r. 2017.pdf

Objednávka č. 6 r. 2017.pdf

Objednávka č. 7 r. 2017.pdf

Objednávka č. 8 r. 2017.pdf

Objednávka č. 9 r. 2017.pdf

Objednávka č. 10 r. 2017.pdf

Objednávka č. 11 r. 2017.pdf  Stornované

Objednávka č. 12 r. 2017.pdf

Objednávka č. 13 r. 2017.pdf

Objednávka č. 14 r. 2017.pdf

Objednávka č. 15 r. 2017.pdf

Objednávka č. 16 r. 2017.pdf

Objednávka č. 17 r. 2017.pdf

Objednávka č. 18 r. 2017.pdf

Objednávka č. 19 r. 2017.pdf

Objednávka č. 20 r. 2017.pdf

Objednávka č. 21 r. 2017.pdf

Objednávka č. 22 r. 2017.pdf

Objednávka č. 23 r. 2017.pdf

Objednávka č. 24 r. 2017.pdf

Objednávka č. 25 r. 2017.pdf

Objednávka č. 26 r. 2017.pdf

Objednávka č. 27 r. 2017.pdf

Objednávka č. 28 r. 2017.pdf

Objednávka č. 29 r. 2017.pdf

Objednávka č. 30 r. 2017.pdf

Objednávka č. 31 r. 2017.pdf

Objednávka č. 32 r. 2017.pdf

Objednávka č. 33 r. 2017.pdf

Objednávka č. 34 r. 2017.pdf

Objednávka č. 35 r. 2017.pdf

Objednávka č. 36 r. 2017.pdf

Objednávka č. 37 r. 2017.pdf

Objednávka č. 38 r. 2017.pdf

Objednávka č. 39 r. 2017.pdf

Objednávka č. 40 r. 2017.pdf

Objednávka č. 41 r. 2017.pdf

Objednávka č. 42 r. 2017.pdf

Objednávka č. 43 r. 2017.pdf

Objednávka č. 44 r. 2017.pdf

Objednávka č. 45 r. 2017.pdf

Objednávka č. 46 r. 2017.pdf

Objednávka č. 47 r. 2017.pdf

Objednávka č. 48 r. 2017.pdf

Objednávka č. 49 r. 2017.pdf

Objednávka č. 50 r. 2017.pdf

Objednávka č. 51 r. 2017.pdf

Objednávka č. 52 r. 2017.pdf

Objednávka č. 53 r. 2017.pdf

Objednávka č. 54. r. 2017.pdf

Objednávka č. 55 r. 2017.pdf

Objednávka č. 56 r. 2017.pdf

Objednávka č. 57 r. 2017.pdf

Objednávka č. 58 r. 2017.pdf

Objednávka č. 59 r. 2017.pdf

Objednávka č. 60 r. 2017.pdf

Objednávka č. 61 r. 2017.pdf

 

Objednávky tovarov a služie rok 2018:

Objednávka č. 1 r. 2018.pdf

Objednávka č. 2 r. 2018.pdf

Objednávka č. 3 r. 2018.pdf

Objednávka č. 4 r. 2018.pdf

 

Objednávka č. 5 r. 2018.pdf

Objednávka č. 6 r. 2018.pdf

Objednávka č. 7 r. 2018.pdf

Objednávka č. 8 r. 2018.pdf

Objednávka č. 9 r. 2018.pdf

Objednávka č. 10 r. 2018.pdf

Objednávka č. 11 r. 2018.pdf

Objednávka č. 12 r. 2018.pdf

Objednávka č. 13 r. 2018.pdf

Objednávka č. 14 r. 2018.pdf

Objednávka č. 15 r. 2018.pdf

Objednávka č. 16 r. 2018.pdf

Objednávka č. 17 r.2018.pdf

Objednávka č. 18 r. 2018.pdf

Objednávka č. 19 r. 2018.pdf

Objednávka č. 20 r. 2018.pdf

Objednávka č. 21 r. 2018.pdf

Objednávka č. 22 r. 2018.pdf

Objednávka č. 23 r. 2018.pdf

Objednávka č. 24 r. 2018.pdf

Objednávka č. 25 r. 2018.pdf

Objednávka č. 26 r. 2018.pdf

Objednávka č. 27 r. 2018.pdf

Objednávka č. 28 r. 2018.pdf

Objednávka č. 29 r. 2018.pdf

Objednávka č. 30 r. 2018.pdf

Objednávka č. 31. r. 2018.pdf

Objednávka č. 32 r. 2018.pdf

Objednávka č. 33 r. 2018.pdf

Objednávka č. 34 r. 2018.pdf

Objednávka č. 35 r. 2018.pdf

Objednávka č. 36 r. 2018.pdf

Objednávka č. 37 r. 2018.pdf

Objednávka č. 38 r. 2018.pdf

Objednávka č. 39 r. 2018.pdf

Objednávka č. 40 r. 2018.pdf

 

 

 

 

    Objednávky tovarov a služieb  pre  ŠJ MŠ Kaĺinčiakova, Kolónia a Robotnícka  za rok 2013:

Objednávka č. 1 - 66813.pdf

Objednávka č. 2 - 66913.pdf

Objednávka č. 3 - 67113.pdf

Objednávka č. 4 - 66813.pdf

Objednávka č. 5 - 66913.pdf

Objednávka č. 6 - 67113.pdf

Objednávka č. 7 - 66813.pdf

Objednávka č. 8 - 67113.pdf

Objednávka č. 9 - 66913.pdf

Objednávka č. 10 - 66813.pdf

Objednávka č. 11 - 66913.pdf

Objednávka č. 12 - 67113.pdf

Objednávka č. 13- 66813.pdf

Objednávka č. 14 - 66913.pdf

Objednávka č. 15 - 67113.pdf

 

 

 

Objednávky tovarov a služieb  pre  ŠJ MŠ Kaĺinčiakova, Kolónia a Robotnícka  za rok 2014:

Objednávka č. 1-68814.pdf

Objednávka č. 2-66914.pdf

Objednávka č. 3-67114.pdf,

Objednávka č. 4-66814.pdf

Objednávka č. 5-66914.pdf

Objednávka č. 6-67114.pdf

Objednávka č. 7 -66814.pdf

Objednávka č. 8 - 67114.pdf

Objednávka č. 9 - 66914.pdf

Objednávka č. 10 - 66814.pdf

Objednávka č. 11 - 67114.pdf

Objednávka č. 12 - 67114.pdf

Objednávka č. 13 - 66814.pdf

Objednávka č. 14 - 66914.pdf

 

Objednávky tovarov a služieb  pre  ŠJ MŠ Kaĺinčiakova, Kolónia a Robotnícka  za rok 2015:

 Objednávka č. 1-66815.pdf

Objednávka č. 2-66915.pdf

Objednávka č. 3-67115.pdf

Objednávka č. 4-67115.pdf

Objednávka č. 5-66815.pdf

Objednávka č. 6-66915.pdf

Objednávka č. 7-66815.pdf

Objednávka č. 8-66915.pdf

Objednávka č. 9-66815.pdf

Objednávka č. 10-66915.pdf

Objednávka č. 11-67115.pdf

Objednávka č. 12-67115.pdf

Objednávka č. 13-66915.pdf

Objednávka č. 14-66815.pdf

Objednávka č. 15-67115.pdf

Objednávka č. 16-66815.pdf

Objednávka č. 17-66815.pdf

Objednávka č. 18-66815.pdf

Objednávka č. 19-67115.pdf

Objednávka č. 20-66915.pdf

Objednávka č. 21-67115.pdf

Objednávka č. 22-66815.pdf

Objednávka č. 23-67115.pdf

Objednávka č. 24-66815.pdf

Objednávka č. 25-66915.pdf

Objednávka č. 26-67115.pdf

Objednávky tovarov a služieb  pre  ŠJ MŠ Kaĺinčiakova, Kolónia a Robotnícka  za rok 2016:

Objednávka č. 1-67116.pdf

Objednávka č. 2-66916.pdf

Objednávka č. 3-66816.pdf

Objednávka č. 4-67116.pdf

Objednávka č. 5-66816.pdf

Objednávka č. 6-67116.pdf

 

Objednávky tovarov a služieb pre ŠJ MŠ Kalinčiakova, Kolónia a Robotnícka za rok 2017:

 

Objednávky tovarov a služieb pre ŠJ MŠ Kalinčiakova, Kolónia a Robotnícka za rok 2018:

 

    Objednávky tovarov a služieb  pre ŠJ MŠ Čáčov, Komenského a Novomeského za rok 2013:

Objednávka č. 1 - 67813.pdf

Objednávka č. 2 - 67513.pdf

Objednávka č. 3 - 67213.pdf

Objednávka č. 4 - 67813.pdf

Objednávka č. 5 - 67513.pdf

Objednávka č. 6 - 67213.pdf

Objednávka č. 7 - 67213.pdf

Objednávka č. 8 - 67813.pdf

Objednávka č. 9 - 67813.pdf

Objednávka č. 10 - 67213.pdf

Objednávka č. 11 - 67813.pdf

Objednávka č. 12-67513.pdf

Objednávka č. 13-67213.pdf

Objednávka č. 14 - 67213.pdf

Objednávka č. 15-67813.pdf

Objednávka č. 16-67213.pdf

   Objednávky tovarov a služieb  pre ŠJ MŠ Čáčov, Komenského a Novomeského za rok 2014:

Objednávka č. 1-67514.pdf

Objednávka č. 2-67814.pdf

Objednávka č. 3-67214.pdf

Objednávka č. 4-67214.pdf

Objednávka č. 5 - 67514.pdf

Objednávka č. 6 - 67814.pdf

Objednávka č. 7-67214.pdf

Objednávka č. 8-67214.pdf

Objednávka č. 9-67814.pdf

Objednávka č. 10-67514.pdf

Objednávka č. 11-67214.pdf

 Objednávky tovarov a služieb  pre ŠJ MŠ Čáčov, Komenského a Novomeského za rok 2015:

 

 Objednávka č. 1-67815.pdf

Objednávka č. 2-67515.pdf

Objednávka č. 3-67515.pdf

Objednávka č. 4-67815.pdf

Objednávka č. 5-67515.pdf

Objednávka č. 6-67515.pdf

Objednávka č. 7-67215.pdf

Objednávka č. 8-67815.pdf

Objednávky tovarov a služieb  pre ŠJ MŠ Čáčov, Komenského a Novomeského za rok 2016:

Objednávka č. 1-67216.pdf

Objednávka č. 2-67816.pdf

Objednávka č. 3-67516.pdf

Objednávka č. 4-67816.pdf

Objednávka č. 5-67216.pdf

Objednávka č. 6-67516.pdf

 Objednávka č. 7-67216.pdf

Objednávka č. 8-67516.pdf

 Objednávka č. 9-67516.pdf

Objednávka č. 10-67516.pdf

Objednávka č. 11-67816.pdf

 

Objednávky tovarov a služieb pre ŠJ MŠ Čáčov, Komenského a Novomeského za rok 2017:

Objednávka č. 1-67217.pdf

Objednávka č. 2-67517.pdf

Objednávka č. 3-67817.pdf

Objednávka č. 4-67517.pdf

Objednávka č. 5-67817.pdf

Objednávka č. 6-67517.pdf

 

Objednávky tovarov a služieb pre ŠJ MŠ Čáčov, Komenského a Novomeského za rok 2018:

Objednávka č. 1-67818.pdf

Objednávka č. 2-67518.pdf

Objednávka č. 3-67818.pdf

Objednávka č. 4-67518.pdf

 

       Objednávky tovarov a služieb  pre ŠJ MŠ J. Kráľa a Hollého  za rok 2013:

 Objednávka č. 1 - 67713.pdfObjednávka č. 1 - 67713.pdf

Objednávka č. 2 - 67313.pdf

Objednávka č. 3 - 67313.pdf

Objednávka č. 4 - 67713.pdf

Objednávka č. 5 - 67713.pdf

Objednávka č. 6 - 67313.pdf

Objednávka č. 7 - 67713.pdf

Objednávka č. 8 - 67313.pdf

Objednávka č. 9 - 67313.pdf

Objednávka č. 10 - 67713.pdf

Objednávka č. 11 - 67713.pdf

Objednávka č. 12 - 67313.pdf

Objednávka č. 13-67313.pdf

Objednávka č. 14-67713.pdf

Objednávka č. 15-67713.pdf

Objednávka č. 16-67313.pdf

Objednávka č. 17-67313.pdf

Objednávka č. 18-67713.pdf

Objednávka č. 19-67713.pdf

Objednávka č. 20-67313.pdf

Objednávky tovarov a služieb  pre ŠJ MŠ J. Kráľa a Hollého  za rok 2014:

Objednávka č. 1-67314.pdf

Objednávka č. 2-67714.pdf

Objednávka č. 3-67314.pdf

 

Objednávky tovarov a služieb  pre ŠJ MŠ J. Kráľa a Hollého  za rok 2015:

 

Objednávky tovarov a služieb  pre ŠJ MŠ J. Kráľa a Hollého  za rok 2016:

 

Objednávky tovarov  a služieb pre ŠJ MŠ J. Kráľa a Hollého za rok 2017:

 

Objednávky tovarov a služieb pre ŠJ MŠ J. Kráľa a Hollého za rok 2018:

 

4. Dodávateľské faktúry za tovary a služby :

 

        Dodávateľské faktúry za tovary a služby za rok 2013:

dod. faktúry 1.1.-31.1.2013pdf

dod. faktúry 1.2.-28.2.2013pdf

dod. faktúry 1.3.-31.3.2013pdf

dod. faktúry 1.4.-30.4.2013pdf

Dod. faktúry od 1.5. - 31. 5.2013.pdf

dod. faktúry 1.6.-30.6. 2013.pdf

dod.faktúry 1.7.-31.7.2013.pdf

dod. faktúry 1.8.-31.8.2013.pdf

dod. faktúry 1.9. - 30.9.2013.pdf

dod. faktúry 1.10.-31.10.2013.pdf

dod. faktúry 1.11.-30.11.2013.pdf

dod. faktúry 1.12.-31.12.2013.pdf

         Dodávateľské faktúry za tovary a služby za rok 2014:

dod. faktúry 1.1.-31.1.2014.pdf

dod. faktúry 1.2.-28.2014.pdf

dod. faktúry 1.3.-31.3.2014.pdf

dod. faktúry 1.4.-30.4.2014.pdf

dod. faktúry 1.5.-31.5.2014.pdf

dod. faktúry 1.6.-30.6.2014.pdf

dod.faktúry 1.7.-31.7.2014.pdf

dod. faktúry 1.8.-31.8.2014.pdf

dod. faktúry 1.9.-30.9.2014.pdf

dod. faktúry 1.10.-31.10.2014.pdf

dod. faktúry 1.11.-30.11.2014.pdf

dod. faktúry 1.12.-31.12.2014.pdf

  Dodávateľské faktúry za tovary a služby za rok 2015:

dod. faktúry 1.1.-31.1.2015.pdf

dod. faktúry 1.2.-28.2.2015.pdf

dod. faktúry 1.3.-31.3.2015.pdf

dod. faktúry 1.4.-30.4.2015.pdf

dod. faktúry 1.5.-31.5.2015.pdf

dod. faktúry 1.6.-30.6.2015.pdf

dod. faktúry 1.7.-31.7.2015.pdf

dod. faktúry 1.8.-31.8.2015.pdf

dod.faktúry 1.9.-30.9.2015.pdf

dod. faktúry 1.10.-31.10.2015.pdf

dod. faktúry 1.11.-30.11.2015.pdf

dod. faktúry 1.12.-31.12.2015.pdf

Dodávateľské faktúry za tovary a služby za rok 2016:

dod. faktúry 1.1.-31.1.2016.pdf

dod. faktúry 1.2.-29.2.2016.pdf

dod. faktúry 1.3.-31.3.2016.pdf

dod faktúry 1.4.-30.4.2016.pdf

dod. faktúry 1.5.-31.5.2016.pdf

dod. faktúry 1.6.-30.6.2016.pdf

dod. faktúry 1.7.-31.7.2016.pdf

dod. faktúry 1.8.-31.8.2016.pdf

dod. faktúry 1.9.-30.9.2016.pdf

dod. faktúry 1.10.-31.10.2016.pdf

dod. faktúry 1.11.-30.11.2016.pdf

dod. faktúry 1.12.-31.12.2016.pdf

 

 

Dodávateľské faktúry za tovary a služby za rok 2017:

dod. faktúry 1.1.-31.1.2017.pdf

dod. faktúry 1.2.-28.2.2017.pdf

dod. faktúry 1.3.-31.3.2017.pdf

dod. faktúry 1.4.-30.4.2017.pdf

dod. faktúry 1.5.-31.5.2017.pdf

dod. faktúry 1.6.-30.6.2017.pdf

dod. faktúry 1.7.-31.7.2017.pdf

dod. faktúry 1.8.-31.8.2017.pdf

dod. faktúry 1.9.-30.9.2017.pdf

dod. faktúry 1.10.-31.10.2017.pdf

dod. faktúry 1.11.-30.11.2017.pdf

dod. faktúry 1.12.-31.12.2017.pdf

 

Dodávateľské faktúry za tovary a služby za rok 2018:

dod. faktúry 1.1.-31.1.2018.pdf

dod. faktúry 1.2.-28.2.2018.pdf

dod. faktúry 1.3.-31.3.2018.pdf

dod. faktúry 1.4.-30.4.2018.pdf

dod. faktúry 1.5.-31.5.2018.pdf

dod. faktúry 1.6.-30.6.2018.pdf

dod. faktúry 1.7.-31.7.2018.pdf

dod. faktúry 1.8.-31.8.2018.pdf

dod. faktúry 1.9.-30.9.2018.pdf

 dod. faktúry 1.10.-31.10.2018.pdf

dod. faktúry 1.11.-30.11.2018.pdf

 

 

   5. Odberateľské faktúry za tovary a služby :

 

          Odberateľské faktúry za tovary a služby za rok 2013:

odber. faktúry 1.1.-31.1.2013pdf

odber. faktúry 1.4.-30.4.2013pdf

odber. faktúry 1.7.-31.7.2013.pdf

odber. faktúry 1.8.-31.8.2013.pdf

odber. faktúry 1.10.-31.10.2013.pdf

        Odberateľské faktúry za tovary a služby za rok 2014:

odber. faktúry 1.1.-31.1.2014.pdf

odber. faktúry 1.3.-31.3.2014.pdf

odber. faktúry 1.4.-30.4.2014.pdf

odber. faktúry 1.7.-31.7.2014.pdf

odber. faktúry 1.8.-31.8.2014.pdf

odber. faktúry 1.10.-31.10.2014.pdf

 Odberateľské faktúry za tovary a služby za rok 2015:

odber. fakt. 1.1.-31.1.2015.pdf

odber. faktúry 1.2.-28.2.2015.pdf

odber. faktúry 1.4.-30.4.2015.pdf

odber. faktúry 1.5.-31.5.2015.pdf

odber. faktúry 1.7.-31.7.2015.pdf

odber. faktúry 1.10.-31.10.2015.pdf

Odberateľské faktúry za tovary a služby za rok 2016:

odber. faktúry 1.1.-31.1.2016.pdf

odber. faktúry 1.4.-30.4.2016.pdf

odber. faktúry 1.5.-31.5.2016.pdf

odber. faktúry 1.7.-31.7.2016.pdf

odber. faktúry 1.10.-31.10.2016.pdf

 

Odberateľské faktúry za tovary a služby za rok 2017:

odber. faktúry 1.1.-31.1.2017.pdf

odber. faktúry 1.3.-31.3.2017.pdf

odber. faktúry 1.7.-31.7.2017.pdf

odber. faktúry 1.10.-31.10.2017.pdf

Odberateľské faktúry za  tovary a služby za rok 2018:

odber. faktúry 1.1.-31.1.2018.pdf

odber. faktúry 1.2.-28.2.2018.pdf

odber. faktúry 1.4.-30.4.2018.pdf

odber. faktúry 1.10.-31.10.2018.pdf

 

6. Správa o čerpaní rozpočtu :

Správa - čerpanie 2013.doc

Správa - čerpanie rok 2014.doc

Správa - čerpanie rok 2015.doc

Správa - čerpanie rok 2016.doc

Správa - čerpanie rok 2017.pdf

 

 

7. Kolektívne zmluvy:

Kolektívna zmluva r. 2014.pdf

Kolektívna zmluva na rok 2015.pdf

Kolektívna zmluva na rok 2016.pdf

Kolektívna zmluva na rok 2017.pdf

kolektívna zmluva 2018.docx

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 


Kontakt

Materská škola

L. Novomeského 1209/2
Senica
905 01


Riaditeľstvo 034/6546151
Elokované pracoviská: Kalinčiakova 034/6514103

Kolónia 034/6514153

Robotnícka 034/6512551

Martina Bartoňa 034/6512101

J.Kráľa 034/6514828

Komenského 034/6512114

J.Hollého 034/6514727

L.Novomeského 034/6515291