Povinné zverejňovanie informácií:

V časti  Novinky - Informácie – vľavo hore nájdete zverejňovanie podľa  Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení novely č.546/2010 Z.z. a Verejné obstarávanie.

 

Smernica:

Smernica_materskej školy Senica_o_slobodnom_pristupe_k_informaciam2016.doc

Sprístupňovanie informácií na žiadosť:

SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMÁCIÍ NA ŽIADOSŤ.doc

Žiadosť o sprístupnenie informácie:

Príloha č 1 žiadosť o sprístupnenie informácie.doc

Zákon č. 211/2000 Z.z.:

zakon_211.pdf

 

 


Kontakt

Materská škola

L. Novomeského 1209/2
Senica
905 01


Riaditeľstvo 034/6546151, 034/6546152,
mob:0905579546
Elokované pracoviská: Kalinčiakova 034/6514103

Kolónia 034/6514153

Robotnícka 034/6512551

Martina Bartoňa 034/6512101

J.Kráľa 034/6514828

Komenského 034/6512114

J.Hollého 034/6514727

L.Novomeského 034/6515291