V časti  Novinky - Informácie – vľavo hore nájdete zverejňovanie podľa  Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení novely č.546/2010 Z.z. a Verejné obstarávanie.

 

Služby

Materská škola v Senici prevádzkuje osem elokovaných pracovísk so zameraním na predškolskú výchovu:

EP ul. Kalinčiakova 294 Senica - zástupkyňa  p. Miroslava Císarová 

EP  Kolónia 544  Senica - zástupkyňa Bc. Mária Blanáriková

EP ul. Robotnícka 114/6  Senica - zástupkyňa p. Erika Hazuchová

EP Martina Bartoňa 5171  Senica - zástupkyňa p. Veronika Plottová

EP ul. J. Kráľa 729  Senica - zástupkyňa  Mgr. Anna Batková

EP ul. Komenského 1039  Senica - zástupkyňa p. Jana Smolinská

EP ul. Hollého 744/36  Senica - zástupkyňa Mgr. 0ľga Chovancová

MŠ  L. Novomeského 1209/2  Senica - zástupkyňa p. Viera Hurbanová 

PREVÁDZKA V KAŽDOM EP MŠ UL. L. NOVOMESKÉHO 1209/2 JE OD 6.30 do 16.30 hod.

 

  • PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ:  

Podmienky prijímania detí do MŠ.docx (12 kB)

 

  • PLATBY: 

- za stravu: IBAN SK62 5600 0000 0092 1458 4006 - poplatok sa uhrádza mesačne vopred do 15. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca vo výške 1,19 Eur/deň.
- poplatok za MŠ: IBAN SK14 5600 0000 0092 1458 7004 - poplatok sa uhrádza mesačne vopred najneskôr do 10. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca  vo výške 15 Eur mesačne. 

 

  • ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MŠ:

 

Žiadosť o prijatie do MŠ1.docx

 

 

  • ČESTNÉ PREHLÁSENIE RODIČA:

Čestné prehlásenie rodiča.doc

 

  • ŽIADOSŤ O NEUHRADENIE PRÍSPEVKU:

žiadosť o neuhradení príspevku.docx (12484)

 Neváhajte a obráťte sa na nás s akýmkoľvek dotazom, či pripomienkou.


 

 
 

 


Kontakt

Materská škola

L. Novomeského 1209/2
Senica
905 01


Riaditeľstvo 034/6546151
Elokované pracoviská: Kalinčiakova 034/6514103

Kolónia 034/6514153

Robotnícka 034/6512551

Martina Bartoňa 034/6512101

J.Kráľa 034/6514828

Komenského 034/6512114

J.Hollého 034/6514727

L.Novomeského 034/6515291