Novinky

07.07.2016 09:37

OZNAM - ZMENA VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

Oznamujeme rodičom, že na základe schválenia Všeobecne záväzného nariadenia /VZN/ č. 63/2016 sa s účinnosťou od 1.9.2016 mení výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Senica z doterajších 12,50 € na 15,00 €. Úplné...

Celý článok

—————

06.06.2016 15:11

OZNAM - LETNÁ PREVÁDZKA

Riaditeľka MŠ Senica oznamuje rodičom záväzne prihlásených detí na leto, že prevádzka v elokovaných pracoviskách bude nasledovná: JÚL:  1. EP KOMENSKÉHO : prihlásené deti z EP Komenského, L.Novomeského, EP Čáčov, EP Robotnícka 2. EP J.KRÁĽA: prihlásené deti z EP J.Kráľa, EP Kalinčiakova, EP...

Celý článok

—————

25.05.2016 14:43

Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ

Riaditeľka MŠ Senica oznamuje rodičom, že zástupkyne na jednotlivých elokovaných pracoviskách budú vydávať rozhodnutia o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v termíne od 13.6. do 17.6.2016. 

Celý článok

—————

04.04.2016 15:04

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

  Riaditeľka MŠ ul. L. Novomeského 1209/2 Senica Mgr. Marta Haslová oznamuje rodičom, že podávanie  žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do jednotlivých elokovaných pracovísk /EP/ na školský rok  2016/2017 sa uskutoční v dňoch od 2.mája 2016 do 13.mája...

Celý článok

—————

16.02.2016 11:54

OZNAM O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY V EP KOLÓNIA

  Riaditeľka MŠ ul. L. Novomeského 1209/2 Senica týmto oznamuje , že od 17.2.2016 do 19.2.2016 bude z dôvodu vysokej chorobnosti detí na odporučenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici prerušená prevádzka v EP Kolónia 544. Prevádzka bude obnovená v pondelok 22.2.2016.

Celý článok

—————

10.02.2016 10:58

OZNAM - prerušená prevádzka z dôvodu vysokej chorobnosti detí

Riaditeľka MŠ ul. L. Novomeského 1209/2 Senica oznamuje rodičom, že od 11.2.2016 do 12.2.2016 bude z dôvodu vysokej chorobnosti detí na odporučenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici prerušená prevádzka v EP J.Kráľa 729, EP Hollého 744/36, EP Čáčov 86 a v MŠ ul. L....

Celý článok

—————

02.02.2016 10:09

OZNAM - ZÁPIS DO MŠ

Riaditeľka MŠ Senica oznamuje rodičom, že vzhľadom na zmenu termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky sa zmenil aj termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy. Termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ pre nasledujúci školský rok  bude od 2.5.2016 do...

Celý článok

—————

27.01.2016 14:07

OZNAM PRE RODIČOV EP KOLÓNIA

Riaditeľka MŠ Senica oznamuje rodičom, že po odstránení poruchy vodovodného potrubia je od štvrtka 28.1.2016 prevádzka v elokovanom pracovisku Kolónia obnovená.

Celý článok

—————

26.01.2016 16:18

OZNAM PRE RODIČOV EP KOLÓNIA

Riaditeľka MŠ Senica oznamuje, že z dôvodu havárie na vodovodnom potrubí bude v elokovanom pracovisku Kolónia dňa 27.1.2016 /streda/ prerušená prevádzka. O ďalšom postupe budú rodičia informovaní.

Celý článok

—————

14.12.2015 09:33

OZNAM

OZNAM Riaditeľka MŠ ul. L. Novomeského 1209/2 Senica oznamuje rodičom, že v čase od 28.12.2015 do 31.12.2015 budú mať všetky elokované pracoviská MŠ Senica prerušenú prevádzku z dôvodu nedostatku detí a v čase od 4.1.2016 do 8.1.2016 bude prevádzka pre záväzne prihlásené deti...

Celý článok

—————


Kontakt

Materská škola

L. Novomeského 1209/2
Senica
905 01


Riaditeľstvo 034/6546151
Elokované pracoviská: Kalinčiakova 034/6514103

Kolónia 034/6514153

Robotnícka 034/6512551

Martina Bartoňa 034/6512101

J.Kráľa 034/6514828

Komenského 034/6512114

J.Hollého 034/6514727

L.Novomeského 034/6515291