01.04.2020 08:48

Aktivity s deťmi

Milí rodičia, nakoľko je prerušená prevádzka v materskej škole v súvislosti
s výskytom nového koronavírusu ponúkame inšpiráciu na aktivity s deťmi:
https://nasedeticky.sk/kategoria/tvorime-s-detmi/hry/
https://www.omalovanky.sk/aktivity-pre-deti

—————

Späť


Kontakt

Materská škola

L. Novomeského 1209/2
Senica
905 01


Riaditeľstvo 034/6546151, 034/6546152,
mob:0905579546
Elokované pracoviská: Kalinčiakova 034/6514103

Kolónia 034/6514153

Robotnícka 034/6512551

Martina Bartoňa 034/6512101

J.Kráľa 034/6514828

Komenského 034/6512114

J.Hollého 034/6514727

L.Novomeského 034/6515291