07.06.2021 09:16

Výberové konanie na voľné pracovné miesto asistent učiteľa MŠ Senica

Materská škola, L. Novomeského 1209/2, 905 01 Senica

týmto vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto - asistent učiteľa materskej

školy na obdobie od 3.8.2021 do  31.8. 2022.

 

Kvalifikačné predpoklady - vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných

predpokladoch pedagogických zamestnancov - asistent učiteľa MŠ.

 

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť, kópia dokladu o ukončení

požadovaného vzdelania a životopis len vo formáte europass.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 13.6.2021.

Telef. kontakt:  0346546151

                          0346546152

E-mail: materskaskola@mssenica.sk

 

Renáta Rýzková

riaditeľka MŠ

 

 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola

L. Novomeského 1209/2
Senica
905 01


Riaditeľstvo 034/6546151, 034/6546152,
mob:0905579546
Elokované pracoviská: Kalinčiakova 034/6514103

Kolónia 034/6514153

Robotnícka 034/6512551

Martina Bartoňa 034/6512101

J.Kráľa 034/6514828

Komenského 034/6512114

J.Hollého 034/6514727

L.Novomeského 034/6515291