09.05.2013 14:13

Verejné obstarávanie - zákazka s nízkou hodnotou

Verejný obstarávateľ: Materská škola L. Novomeského 1209/2, 905 01 Senica

v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 102 - zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami vyzýva na predloženie ponuky na zákazku s nízkou hodnotou na uskutočnenie prác:  Oprava strešného plášťa - elokované triedy L. Novomeského 1209/2, Senica . Vyhodnotenie ponuky bude v termíne  23. mája 2013 o 12.00 hod. 

V prípade záujmu si zašlite písomnú žiadosť  o  zaslanie výzvy na predloženie ponuky. 

 

Mgr. Marta Haslová

Materská škola

L. Novomeského 1209/2

905 01 Senica

—————

Späť


Kontakt

Materská škola

L. Novomeského 1209/2
Senica
905 01


Riaditeľstvo 034/6546151
Elokované pracoviská: Kalinčiakova 034/6514103

Kolónia 034/6514153

Robotnícka 034/6512551

Martina Bartoňa 034/6512101

J.Kráľa 034/6514828

Komenského 034/6512114

J.Hollého 034/6514727

L.Novomeského 034/6515291