07.07.2016 09:37

OZNAM - ZMENA VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

Oznamujeme rodičom, že na základe schválenia Všeobecne záväzného nariadenia /VZN/ č. 63/2016 sa s účinnosťou od 1.9.2016 mení výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Senica z doterajších 12,50 € na 15,00 €.

Úplné znenie VZN č.63/2016: VZN_63_po10msz.pdf (211038)

—————

Späť


Kontakt

Materská škola

L. Novomeského 1209/2
Senica
905 01


Riaditeľstvo 034/6546151
Elokované pracoviská: Kalinčiakova 034/6514103

Kolónia 034/6514153

Robotnícka 034/6512551

Martina Bartoňa 034/6512101

J.Kráľa 034/6514828

Komenského 034/6512114

J.Hollého 034/6514727

L.Novomeského 034/6515291