14.12.2018 10:22

Oznam o prerušení prevádzky materskej školy

Riaditeľka Materskej školy, L. Novomeského 1209/2, Senica oznamuje rodičom, že v čase

vianočných prázdnin od 27.12.2018 do 31.12.2018 budú mať všetky elokované pracoviská

prerušenú prevádzku z dôvodu veľmi nízkeho počtu prihlásených detí.

Od 2.1.2019 do 4.1.2019 bude otvorená prevádzka pre záväzne prihlásené deti v elokovanom

pracovisku Kalinčiakova 294.

Prevádzka vo všetkých elokovaných pracoviskách opäť začne od 7.1.2019.

 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola

L. Novomeského 1209/2
Senica
905 01


Riaditeľstvo 034/6546151
Elokované pracoviská: Kalinčiakova 034/6514103

Kolónia 034/6514153

Robotnícka 034/6512551

Martina Bartoňa 034/6512101

J.Kráľa 034/6514828

Komenského 034/6512114

J.Hollého 034/6514727

L.Novomeského 034/6515291